Pruvodce - Analýza výsledků

Export výsledků

Umožňuje bezprostřední ukládání získaných výsledků dotazníku na disk Vašeho počítače a následnou analýzu pomocí vlastních sofistikovaných nástrojů.

SPSS:

SPSS je statistický software, který umožňuje vytvořit podrobnou analýzu regrese, analýzu rozptylu, nebo korelaci v souboru nasbíraných dat. Je to sofistikovaný program, používaný pro podrobnou analýzu výsledků výzkumu.

Raw („surová“) data:

Nasbíraná data, která jsou vložena do statistického softwaru, nebo jiného počítačového programu, ve kterém jsou následně čištěna, doplněna a analyzována. Jedná se o všechny získané odpovědi od každého z dotazovaných na otázky z celého dotazníku.
Raw data je nejpohodlnější zkoumat a analyzovat aplikacích jako jsou Microsoft Excel, Number nebo Open Office Calc.

Abychom usnadnili analýzu výsledků nasbíraných ve formě raw dat, připravili jsme několik základních informací. První se týká toho, které sloupce jsou v raw datech. Jsou to:

Základní informace o vyplnění a respondentovi:

 • Číslo
 • ID
 • Datum zahájení vyplnění
 • Datum ukončení vyplnění
 • Celková doba vyplnění
 • Skutečný čas plnění
 • Čas vyplnění stránky X
 • Získané body (pouze test)
 • Maximální počet bodů (pouze test)
 • Procentuelní výsledek (pouze test)
 • Externí ID (pouze pokud existují vyplnění s parametrem external_key)
 • Token (pouze u dotazníku s nejvyšší úrovní zabezpečení pokud není anonymní)
 • Datum vygenerování tokenu (pouze u dotazníku s nejvyšší úrovní zabezpečení pokud není anonymní)
 • Token uživatele / E-mail (pouze u dotazníku s nejvyšší úrovní zabezpečení pokud není anonymní) – sloupec závisí na způsobu generování tokenu
 • Štítky kontaktů (pole – štítek)
 • Potvrzující kód (pouze pokud je ověření po dokončení vyplnění povoleno).

Otázky s odpověďmi (včetně prohloubených / vlastních odpovědí).

Váhy, funkce a zpětná vazba (pouze pokud test):

 • Seznam funkcí
 • Zpětná vazba

Informace o vyplnění (pouze u dotazníku s jiným nastavením než nejvyšší úroveň zabezpečení a anonymním):

 • IP adresa
 • Referrer (Referer)
 • Prohlížeč
 • Operační systém
 • Vyplněno – desktop / mobilní

Měli byste si také přečíst informace o typech dat ve sloupcích:

 • number (pouze celá čísla),
 • datum – ve formátu Y-m-d,
 • datetime – ve formátu Y-m-d H:i:s,
 • string – textový formát – všechna data, která jsou v jiném formátu než výše uvedené

Agregované výsledky

Jedná se o údaje získané od všech respondentů nasbíraná v jednom souboru. Představují procentuální rozdělení odpovědí ve zkoumaném vzorku.

Jak exportovat agregované výsledky?

Po vyplnění dotazníku prvními respondenty přejděte do sekce Analýza, zvolte záložku Agregované výsledky a následně klikněte na odkaz „Export“. v pravém horním menu.

Z následujího menu vyberte požadovaný formát dat – agregované výsledky, raw data, nebo SPSS.

Jak vyexportovat vyplnění konkrétního respondenta?

Po vyplnění dotazníku prvními respondenty přejděte do sekce Analýza, zvolte záložku Individuální vyplnění a dále vyberte požadované individuální vyplnění ze spodního menu – na výběr máte listování mezi jednotlivými vyplněními pomocí tlačítko „Předchozí“ a „Následující“, nebo konkrétní výběr z roletkového menu. Vybrané vyplnění exportujete kliknutím na tlačítko „Export“ nacházející se po pravé spodní straně.

Na co pamatovat?

 • Výsledky průzkumů můžete stáhnout ve formátech XLSX, CSV, SPSS (týká se souhrnných výsledků), nebo XLSX, CSV a PDF (v případě exportu výsledku individuálního vyplnění.
 • Vytvářet obsáhlé reporty můžete ve formátech PDF, PowerPoint, WORD, nebo HTML (on-line)
 • Export výsledků dotazníku umožňuje mimo jiné, jejich pozdější analýzu pomocí statistického softwaru.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď