Pruvodce - Analýza výsledků

Filtrování výsledků dotazníku

Filtrování výsledků v dotazníků umožňuje analyzovat, jakým způsobem na dané otázky odpověděly různé skupiny respondentů. Obzvláště je tato možnost užitečná při prezentaci významné skupiny respondentů (např. cílová skupina zákazníků), stejně jako při vzájemném porovnávání různých skupin (např. Páry žijící společně a samostatně).

O filtrování jsme také psali na našem blogu:

Příklady použití

Kategorie respondentů lze vybrat na základě:

  • Udělení konkrétní odpovědi na libovolnou otázku (např. chceme-li znát výsledky výzkumu pouze od žen, nastavíme filtr pro odpověď „Žena“ u otázky na pohlaví)
  • Časového rozsahu dat, v jakém respondenti vyplnili dotazník (např. chceme-li vědět, které osoby odpověděly v průběhu prvního dne, kdy byl dotazník spuštěn, vybíráme, nebo označíme odpovídající datum)
  • Patří-li respondent do jedné z výzkumných skupin za předpokladu, že respondenti byli rozděleni do skupin, např. na oddělení společnosti,
  • Použitím kombinace několika filtrů (např. muži s vyšším vzděláním, bydlící ve městě, nespokojení s produktem, kteří provedli vyplnění min. týden

Filtrování výsledků dle udělených odpovědí (filtr založený na odpovědi)

1.) Přejděte do hlavního menu Analýza a vyberte záložku Agregované výsledky.

2.) V horní části stránky z rozevíracího menu vyberte možnost „Vytvořit nový filtr“.

3.) V novém okně nastavte podmínky filtru výběrem konkrétních otázek a jejich odpovědí. Chcete-li v rámci jednoho filtrovat podmínkovat více otázek najednou, klikněte na zelený symbol „+“ po pravé straně okna.

Filtrování výsledků dle data vyplnění (filtr založený na čase)

Zvolte stejný postup jako u výše uvedeného příkladu a v otevřeném okně vyberte část „Založený na čase“, kde vyberte konkrétní podmínky pro filtrování výsledků – na výběr máte absolutní nebo relativní dobu trvání.

Filtrování výsledků dle štítků a dodatečných informací (filtr založený na datech respondentů)

Opět zvolte postup jako u prvního příkladu a v otevřeném okně vyberte část „Založený na datech respondentů“, kde zadejte konkrétní podmínky pro filtrování výsledků. Chcete-li v rámci jednoho filtrovat podmínkovat dle více kritérií najednou, klikněte na zelený symbol „+“ po pravé straně okna.

Tvorba rychlého filtru

Rychlý filtr umožňuje ještě rychlejší a snadnější filtrování informací.

1.) Po pravé straně od odpovědi na otázku, kterou chcete použít, klikněte na ikonu rychlého filtrování. 

2.) Chcete-li upravit filtr, přejděte do záložky Filtry nebo Agregované výsledky a vyberte jej z rozbalovacího seznamu vytvořených filtrů.    

Ukládání filtrů

Všechny vytvořené filtry se automaticky ukládají v záložce Filtry, kdykoliv se k nim tedy můžete vrátit, editovat, nebo je odebrat.

Využití uložených filtrů u periodických reportů

Uložený filtr je užitečný při definování periodického reportu. Zvláště když definujeme kritéria filtrování podle relativního data vyplnění dotazníku, např. „Předchozí týden“.

Pro použití vybraného filtru v reportu přejděte do hlavního menu Reporty a poté do záložky Periodické reporty. Během definování reportu se v části „Rozsah výsledku“ zobrazí možnost „Výsledky filtru“, ze které vyberte požadovaný filtr.

Více o tvorbě periodických reportů si můžete přečíst zde.

Využití uložených filtrů v alertech

Uložený filtr může být velmi užitečný pro okamžité alertování relevantních osob, např. filtr podmínkovaný na libovolné negativní odpovědi (např. NPS – kritici), může okamžitě informovat zákaznické oddělení o daném vyplnění.

Postup je analogický jako v případě výše uvedených reportů. Během definování alertu se v části „Podmínka pro odeslání alertu“ zobrazí možnost „Výsledky filtru“, ze které vyberte požadovaný filtr.

Využití filtru v jednotlivých vyplněních, křížových tabulkách, a dalších záložkách

Po aktivování vybraného filtru máte automaticky možnost prohlížení individuálních vyplnění, která splňují podmínku nastavenou ve filtru. Tento postup je totožný pro všechny relevantní záložky v menu Analýza.

Zapnete-li filtrování výsledků např. v křížových tabulkách, budou zobrazeny pouze odpovědi splňující nastavení vybraného filtru.

Více o tvorbě křížových tabulek si můžete přečíst zde.

Na co pamatovat?

  • Pokud ve filtru vyberete 2 odpovědi v jedné otázce (např. osoby bydlící v malých městech a osoby bydlící na vesnici), ve výsledku filtru se zobrazí respondenti bydlící v malých městech, nebo na vesnici.
  • Filtry můžete upravovat nejen v záložce Filtry, ale také přímo v záložkách Agregované výsledky, Křížové tabulky, Rankingy a Trendy, aj. Stačí kliknout na ikonu tužky umístěné po pravé straně filtru.
  • Filtrované výsledky můžete okamžitě reportovat a exportovat ve všech dostupných formátech.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď