Pruvodce - Analýza výsledků

Kombinace výsledků průzkumu s Google Analytics

Google Analytics je v současné době standardem v oblasti webových analýz. Miliony majitelů a specialistů, kteří spravují webové stránky, jej pravidelně používají s cílem zjistit, co se děje v jejich službách. I když řešení funguje skvěle, pokud jde o odpověď na otázku: CO se děje na mých stránkách, neříká PROČ se to děje. Úplnou představu o situaci získáme pouze kombinací kvantitativních údajů o návštěvnosti webových stránek s deklarativními údaji shromážděnými dotazníkem. Platforma Netquest velmi jednoduchým způsobem umožňuje posílat odpovědi získané v průzkumech do služby Google Analytics, což umožňuje segmentaci dat GA na základě dat z webových stránek.

Nejoblíbenější případy použití:

  • segmentace uživatelů a analýza návštěvnosti založená na důvodech návštěvy webu,
  • segmentace uživatelů a analýza návštěvnosti založená na úrovni spokojenosti s návštěvou,
  • segmentace uživatelů a analýza návštěvnosti na základě věku, pohlaví, velikosti města bydliště a dalších demografických údajů,
  • segmentace uživatelů a analýza návštěvnosti založená na jakýchkoli deklarativních údajích (např. produkty Vaší společnosti nebo znalost nabídky společnosti),
  • otázka týkající se klíčového slova, které bylo zadáno na Googlu před vstupem na stránky,
  • kontrola efektivity různých zdrojů návštěvnosti na internetových stránkách pomocí dotazníku.

Jak mohu odeslat údaje z přehledu do svého profilu služby Google Analytics?

V prvním kroku nakonfigurujte datové propojení tak, že přejdete do menu Účet -> Nastavení a poté Integrace.

Konfigurace spočívá v poskytnutí ID služby Google Analytics, na které budou data odesílána. ID naleznete v panelu Google Analytics – přejděte do Správce a Nastavení služby.

Kromě toho je požadována hlavní doména Vaší webové stránky.

Posledním krokem je určení, zda chceme odeslat data z konkrétního průzkumu do služby Google Analytics. Po uložení výše uvedené konfigurace se v menu Nastavení (průzkumu) zobrazí možnost Odeslat odpovědi uživatele do služby Google Analytics, která by měla být označena.

Jak budou data odesílána a zobrazována ve službě Google Analytics?

Do GA budou zaslány dva typy dat: odpovědi uvedené v průzkumu a zobrazení stránek dotazníku. Odpovědi jsou zasílány jako Události a obsah otázek jako Kategorie událostí. Obsah odpovědi je odeslán jako Akce události. Na druhé straně, adresa stránky je odvozen z názvu průzkumu (např. /dotaznik-spokojenosti-sluzeb) a je k dispozici ve správě stran.

Požadavky

Pro správné použití musíte použít službu Universal Analytics. Aby bylo možné kombinovat odpovědi uvedené v průzkumu s dalšími údaji ze služby Google Analytics, musí být studie vložena do stejné internetové domény, pro kterou byl účet Google Analytics vytvořen.

Na co pamatovat?

  • Odpovědi můžete posílat jak z průzkumů, tak z widgetů.
  • Konfigurace integrace v „Nastavení účtu“ nepovede k automatizovanému odesílání odpovědí ze všech vytvořených průzkumů do služby Google Analytics. Tuto volbu je nutné dodatečně povolit v hlavním menu Nastavení (průzkumu). Důvodem je skutečnost, že né vždy je žádané odesílání všech dat.
  • V současné době lze do služby Google Analytics zasílat následující typy otázek: otázka s jednou možností výběru, otázka s více možnostmi výběrz, otevřená otázka, NPS otázka, otázky typu formulář, otázka typu roletka, datumová otázka, numerická otázka, a e-mailová otázka.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď