Pruvodce - Analýza výsledků

Křížové tabulky

Křížové tabulky jsou neobyčejně užitečným nástrojem pro analyzování výsledků průzkumu. Umožňují porovnat závislosti mezi dvěma otázkami v dotazníku. Prezentované výsledky jsou v podstatě tabulkou, kde sloupce a řádky tvoří dvě vybrané otázky spolu s možnými odpovědmi. Každá buňka v tabulce udává počet respondentů, kteří poskytli danou kombinaci odpovědí.

Příklad využití

Chcete-li zjistit, jak danou otázku odpovídaly ženy a jak muži, jsou pro Vás křížové tabulky to pravé. Křížení otázek je možné pouze u otázek s jednou možností výběru.

Jak používat křížové tabulky

1.) Přejděte do hlavního menu Analýza a následně vyberte záložku Křížové tabulky.

2.) V roletkovém menu vyberte první možnost „Vytvořit křížovou tabulku“, vyberte odpovídající kritéria pro tvorbu křížových tabulek a klikněte na tlačítko „Vytvořit křížovou tabulku“. Nezapomeňte tabulku srozumitelně pojmenovat.

3.) Výsledná křížová tabulka bude automaticky zobrazena posléze pomocí grafu a tabulek. Data je možné exportovat (PDF, XLS), vložit do reportu, transponovat nebo přidat % hodnoty ke sloupcům a řádkům.

Na co pamatovat?

  • Pokud mezi sebou křížíte otázky, které nebyly vyplněny stejným počtem respondentů (např. nepovinné otázky, otázky přidané po sebrání odpovědí), mohou se u nich objevit rozdíly v souhrnných číslech.
  • Možné je křížení pouze otázek s jednou, nebo více možnostmi výběru.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď