Pruvodce - Analýza výsledků

Periodické reporty výsledků průzkumu

U velkých průzkumů může být zasílání e-mailu o každém vyplnění únavné. V takovém případě je lepší využít možnosti zasílání periodických reportů, které Vás budou průběžně informovat o postupu Vaší studie. Na e-mailovou adresu budou zaslány všechny, nebo pouze vybrané, nasbírané výsledky, nebo pouze ty, které byly sebrány od posledního reportu.

Výhodou periodických reportů je také to, že report můžete posílat osobám, které nemají přístup do účtu a chtěly by monitorovat postup realizace průzkumu.

O dalších příkladech využití periodických reportů jsme psali na našem blogu v článku Periodické reporty na Váš e-mail.

Jak definovat periodický report

1.) Přejděte do hlavního menu Reporty a následně vyberte záložku Periodické reporty. Na zobrazené stránce klikněte na tlačítko „Vytvořit nový periodický report“.

Po vybrání této možnosti se objeví menu týkající se nastavení periodického reportu.

2.) Pro začátek zadejte název reportu, který bude zároveň sloužit jako subjekt e-mailu s reportem.

3.) Dále vyberte formát, ve kterém má být report zasílán (PDF / HTML / CSV / XLSX, DOCX, PPTX, SPSS). Většina formátů Vám nabídne další podmožnosti výběru daného formátu, jako jsou konkrétní šablony připraveného reportu, nebo zasílání pouze neukončených, případně i neukončených vyplnění.

4.) Jako další možnosti se nabízí výběr časového rozsahu průzkumu, za který mají být výsledky zasílány. Výběr časového období můžete provést ze čtyř dostupných možností:

  • „Všechna vyplnění“ – týká se všech vyplnění dotazníku, která byla provedena v průběhu trvání průzkumu.
  • „Nastavit období“ – po vybrání této možnosti se objeví ikony k výběru specifického časového rozsahu.
  • „Relativní období“ – po výběru této funkce se objeví roletka s možností výběru jednoho z třech dostupných relativních období: včera, minulý týden, minulý měsíc. V tom případě je časový rozsah vázán na den generování reportu.
  • „Výsledky filtru“ – tato možnost reflektuje nastavení vybraného filtru. Více o možnostech filtrů si můžete přečíst v článku Filtrování výsledků dotazníku.

5.) V další části nastavte časový harmonogram zasílání reportu. Na výběr máte konkrétní hodinu společně s frekvenci zasílání (denní, týdení – konkrétní dny v týdnu, měsíční – vždy vybraný kalendářní den v měsíci). Jako poslední možnost v této části může zvolit jednu ze třech možností ukončení zasílání reportu.


6.) V poslední části definice periodického průzkumu zadejte e-mailové adresy příjemce. V případě většího množství příjemců pište e-mailové adresy pod sebe, nebo je oddělete čárkou.

7.) A nakonec definujte obsah zprávy / e-mailu, která přijde společně s reportem. Pro tyto účely můžete využít našeho klasického rozšířeného editoru, který umožňuje stylizovat text, nahrávat obrázky a používat dynamická makra.

8.) Pokud jste hotovi, klikněte na tlačítko „Uložit“, eventuálně „Uložit a poslat nyní“ ve spodu stránky.

Na co pamatovat?

  • Chcete-li využít možnosti odesílání reportů z vlastního poštovního serveru, integrujte jej se svým Netquest účtem (více informací o této možnosti si můžete přečíst v článku Rozesílání pozvánek z vlastního e-mailu), aby byly reporty posílány z Vaší domény.
  • Periodické reporty jsou přístupné pouze v účtu Enterprise a balíčku VIP.
  • Chcete-li obdržet informaci o vyplněních, která splňují určité kritérium, musíte nejdříve vytvořit filtr.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď