Pruvodce - Analýza výsledků

Report dotazníku ve formátech PDF, DOCX nebo PPT

Platforma Netquest umožňuje, mimo jiné, také export nasbíraných výsledků do formátu PDF, nebo DOCX. Report obsahuje úvodní stránku (s tématem výzkumu), odpovědi respondentů na jednotlivé otázky (s přihlédnutím k procentnímu a celkovému podílu jednotlivých položek) a grafy, údaje o celkovém počtu respondentů a přílohy (včetně otevřených odpovědí).

Report je ideální jako souhrný výsledek výzkumu a k prezentování nadřízenému, nebo k archivaci. Verze PDF je připravena k vytištění. Chcete-li před tiskem report ještě editovat (např. přidat komentáře), vyberte verzi DOCX.

Report také může obsahovat data, která budou filtrována podle zadaných kritérií. Můžete např. vygenerovat dva reporty, jeden se bude týkat žen, druhý mužů. Samozřejmě v případě, že jste ve svém výzkumu použili otázku na pohlaví respondenta. Filtrovaný report se generuje stejným způsobem jako souhrnný report, s tím rozdílem, že nejdříve musíte aktivovat filtr výsledků pro získání požadovaných dat.

Jak generovat reporty z výzkumu ve formátu DOCX nebo PPT?

1.) Po ukončení (nebo v průběhu) sběru výsledků přejděte do hlavního menu Analýza a vyberte záložku Agregované výsledky.

2.) Vygenerujte report ve formátu DOCX, kliknutím na tlačítko „Report“ -> „Souhrnný report (DOCX)“, nebo ve formátu PPT kliknutím na „Souhrnný report (PPT)“.

3.) Chcete-li vygenerovat report pouze pro vybraný segment (např. pouze zákazníci), aktivujte na zobrazené výsledky odpovídající filtr a vygenerujte report dle 2. bodu.

Jak generovat reporty z výzkumu ve formátu PDF?

Detailní popis tvorby PDF reportu naleznete v článku Tvorba vlastního obsahu reportu průzkumu pomocí Netquest konfigurátoru

Na co pamatovat?

  • U periodických reportů můžete nastavit zasílání na e-mailovou adresu (Periodické reporty).

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď