Pruvodce - Analýza výsledků

Report LIVE

Schopnost tvoření reportů průzkumů je jednou z nejdůležitějších funkcionalit Netquest platformy. Díky tomu má uživatel přístup ke všem nasbíraným výsledkům nebo k vybraným odpovědím, pokud se například rozhodl vytvořit sestavu založenou na filtru. Tyto výsledky jsou navíc prezentovány graficky atraktivně (tabulky, grafy) a čitelné a lze je okamžitě předat nadřízeným, kolegům nebo zveřejnit na oficiálních stránkách společnosti nebo jednotlivce.

Někdy však studie vyžaduje, aby její výsledky byly pravidelně přezkoumávány a informace obsažené ve zprávách byly co nejaktuálnější. Pro tyto účely slouží Netquest LIVE report, který nabízí výsledky průzkumů k dispozici „live“ – tj. bez nutnosti opakovaného manuálního generování (např. kliknutím na tlačítko „generovat“). Opakované generování sestavy se provádí pouze tehdy, když uživatel otevře report a od posledního generování do otevření uplynulo více než 5 minut.

Jak vytvořit report LIVE

Report LIVE je rozšířením generování standardních reportů HTML. Tato volba je k dispozici při generování sestavy do souboru – při výběru sestavy HTML můžete zvolit zaškrtávací políčko, které lze aktivovat.

Přečtěte si o konfigurátoru reportů Netquest

V záložce Seznam reportů je tento typ označen ikonou se slovem „LIVE“.

Jak funguje reportování LIVE

Vše závisí na tom, kolik času uplynulo mezi generováním nového reportu LIVE a jeho otevřením:

1.) Pokud uplynulo více než 5 minut:

  • Po kliknutí na report LIVE v seznamu reportů a otevření stránky s reportem v nové záložce se na navigační liště (v dolní části stránky) zobrazí informace o datu generování a času poslední aktualizace.
  • Když je sestava dat vygenerována správně, uživatel obdrží zprávu informující o vygenerování sestavy. Po aktualizaci bude mít přístup k aktuálním výsledkům.

2.) Pokud uplynulo méně než 5 minut:

  • Po kliknutí na report LIVE v seznamu reportů a otevření stránky s reportem v nové záložce se na navigační liště (v dolní části stránky) zobrazí informace o datu generování a času poslední aktualizace.

Na co pamatovat?

  • Kromě možnosti tvorby reportů LIVE existuje také možnost tvorby tzv. veřejných reportů. Tento report bude indexován vyhledávačem a princip jeho aktivace je stejný jako u reportů LIVE.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď