Pruvodce - Analýza výsledků

Trendy

Platforma Netquest je řešením nejen pro tvorbu on-line dotazníků, ale především také pro pokročilé analýzy výsledků průzkumů. Dalším vlastností, která umožňuje vytvářet ještě přesnější a Vašim potřebám přizpůsobitelné typy analýz, jsou trendy. Umožňují prezentaci výsledků studie ze tří typů otázek: NPS, hodnotících otázek a maticových s jednou možností výběru ve třech časových rozměrech: týdně, měsíčně a kvartálně.

Jak používat trendy

1.) Přejděte do hlavního menu Analýza a následně vyberte záložku Trendy.

2.) V roletkovém menu vyberte první možnost „Vytvořit nový trend“, vyberte odpovídající kritéria pro tvorbu trendu a klikněte na tlačítko „Vytvořit trend“. Nezapomeňte trend srozumitelně pojmenovat.

3.) Výsledný trend bude automaticky zobrazen posléze pomocí grafu a tabulek. Data je možné vložit do reportu, měnit podoby grafů, či libovolně třídit.

Ve výše uvedeném příkladu je viditelný kvartální trend. Studie NPS však byla dodatečně dodána do průzkumu až od počátku roku, proto se graf v počátku studie nezobrazuje. Jak nové výsledky přijdou v průběhu času, bude se graf automaticky doplňovat o tato nová data.

Tento trend lze také vytvořit na základě hodnotících nebo maticových otázek.

V případě, že obsahují pouze jeden řádek, sloupce obsahují následující ukazatele: % nejvyššího hodnocení, % z nejvyšších dvou hodnocení, % z nejnižšího hodnocení a % z nejnižších dvou hodnocení, průměr odpovědí a počet vyplnění. Pokud však existuje větší počet řádků, pak sloupce tabulky představují následující a v každé buňce se uvádí pouze průměrné hodnocení.

Kromě toho, jak je ukázáno výše, vytvoření trendu založeného na hodnocení nebo maticové otázce bude prezentováno ve formě grafu – čáry, který pro jeden řádek na ose X ukazuje jednotlivé hodnoty trendové dimenze a na ose Y průměr odpovědí v otázce. Při práci s větším počtem řádků budou data také prezentována jako graf – čáru obsahující grafy pro všechny analyzované řádky. Kliknutím na legendu je možné skrýt a zobrazit vybrané grafy pro přehlednost analýzy.

Na co pamatovat?

  • Trend můžete vytvořit pouze v případě, obsahuje-li Váš dotazník otázku typu NPS, hodnotící, nebo maticovou otázku s jednou možností výběru
  • Trendy jsou užitečné pro každého, kdo chce sledovat změnu indikátoru v čase – pochopit příčinu rychlých poklesů nebo být schopen předvídat chování zákazníků v budoucnu.
  • Vytvořený trend je možné přidat do reportu – nový i stávající.
  • Můžete kdykoliv změnit dimenzi trendu (z týdne na čtvrtletí atd.). Uživatel to může provést z panelu úprav
  • V případě trendů s více řádky je třeba mít na paměti, že lze analyzovat maximálně 5 řádků.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď