Pruvodce - Analýza výsledků

Tvorba vlastního obsahu reportu průzkumu pomocí Netquest konfigurátoru

Modul konfigurátor reportu umožňuje tvorbu vlastních reportů a souhrnů na základě všech nebo libovolně vybraných výsledků konkrétní studie.

Jak používat konfigurátor reportu

1.) Přejděte do hlavního menu Reporty, kde budete automaticky přesměrování do záložky Konfigurátor reportu

Příprava reportu

Rozhraní Netquest nabízí dvě různé možnosti přípravy vlastních reportů:

1.) Kliknutím na tlačítko „Vytvořit nový report“ v Konfigurátoru reportu (viz. obrázek výše). V tomto případě systém nabídne okno se třemi možnostmi výběru:

  • „Vytvořit z výsledků“ – po výběru této možnosti systém převezme všechny grafy a tabulky ze záložky Agregované výsledky a převede je do konfigurátoru.
  • „Vytvořit prázdný“ – po výběru této možnosti nabídne prázdný report, jehož obsah si můžete libovolně nadefinovat
  • „Zkopírovat report“ – nacházejí-li se v konfigurátoru již jiné reporty, je možné je zkopírovat.

2.) Druhou možností je tvorba reportu přímo z vybraného statistického náhledu z menu Analýza. Vyberte požadovanou otázku, nebo prezentaci dat, a klikněte na tlačítko „Přidat do reportu“, nacházející se vždy v pravém horním rohu. Kliknutím na tlačítko zobrazíte dialogové okno, nabízející dodatečné možnosti, jako jsou výběr vizualizace dat (je-li pro daný typ dat dostupný) a možnost vytvoření nového reportu, nebo zkopírování vybraných dat do již existujícího.

Chcete-li do reportu vložit všechna data prezentovaná v záložce Agregované výsledky, použijte menu „Report“ -> „Vytvořit vlastní report“, a postupujte analogicky dle instrukcí výše.

Tvorba obsahu reportu

Za předpokladu, že máme vybraná data pro svůj report, můžeme se přesunout do hlavního menu konfigurátoru.

Konfigurátor umožňuje report doupravit do požadovaného výsledku:

1.) Po levé straně konfigurátoru se nachází možnosti změny loga reportu a základního barevného schématu. Má-li Váš průzkum vlastní design, logo i barvy jsou z něj do reportu automaticky převzaty.

2.) Grafy a tabulky je možné třídit a měnit, analogicky jako je tomu ve statistické části Analýza, odkud byla daná data převzata. Nové nastavení se uloží automaticky po provedené změně.

3.) Pro dovysvětlení reportovaných dat můžete využít tlačítka „Přidat text“, které se nachází mezi jednotlivými prezentacemi.

4.) Potřebujete-li změnit pořadí dat, použijte ikonky pro třídení sekcí nebo celých kapitol.

5.) Pro přepsání kapitoly klikněte na její název a zadejte nový.

6.) Pro smazání vybraných dat nebo celé kapitoly klikněte na ikonu koše a potvďte smazání v dialogovém okně.

Export reportu

Jste-li spokojeni s obsahem reportu, klikněte na tlačítko „Exportovat“ nacházející se ve spodu stránky, a v nově zobrazeném dialogovém okně vyberte požadovaný formát. Kliknutím na tlačítko „Export“ zahájíte přípravu generování reportu.

V závislosti na množství vybraných dat, generování může trvat od jedné minuty do několika minut.

Více o dodatečných možnostech při exportu dat si můžete přečíst v článku Reporty LIVE.

Na co pamatovat?

  • Svůj report můžete kdykoliv upravit a nechat opětovně vygenerovat
  • Každý průzkum může mít libovolný počet reportů zabývajících se různými tématy
  • Do reportu je možné vkládat také data na která jsou aplikovány filtry. Více o možnostech filtrů si můžete přečíst v článku Filtrování výsledků dotazníku.
  • Již připravené reporty nemusíte zasílat manuálně, ale snadno je zakomponovat do automaticky zasílaných periodických reportů. Více o periodických reportech si můžete přečíst v článku Periodické reporty výsledků průzkumu.
  • Připravené soubory reportů naleznete v záložce Seznam reportů

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď