Pruvodce - API

Dotazníky

Seznam operací pro zdroj

Název URL Popis
Seznam dotazníků /surveys Vrací seznam všech dotazníků přihlášeného uživatele. Dotazníky jsou řazeny podle data ve vzestupném pořadí.
Vyhledávání dotazníků /surveys/search Vrací seznam všech dotazníků, který odpovídá kriteriím vyhledávání. Dotazníky jsou řazeny podle data ve vzestupném pořadí.
Informace dotazníku /surveys/:id Detailní informace o dotazníku. Narozdíl od údajů z předchozí operace, zde budou vrácená data o doméně, vzhledu a základní informace o otázkách, rozdělena do stránek.
Aktivace dotazníku /surveys/activate/:id Začátek sběru výsledků dotazníku
Deaktivace dotazníku /surveys/deactivate/:id Ukončení sběru výsledků dotazníku.
Status dotazníku bude nastaven na Vytvoření dotazníku (1) nebo Analýza výsledků (3), v závislosti na nasbíraných výsledcích.

Popis parametrů odpovědi

Název/cesta Popis Možné hodnoty
id Survey ID
title Název dotazníku
url_title Název dotazníku použitý v „clean url“ odkazech
date_created Datum vytvoření dotazníku
date_published Datum první publikace dotazníku – začátek sběru výsledků null – Nebyl-li dotazník publikován
$data – Byl-li dotazník publikován
date_modified Datum poslední úpravy dotazníku null – Nebyl-li dotazník upravován
$data – Byl-li dotazník upravován
date_end Datum prvního ukončení sběru výsledků null – Nebyl-li dotazník ukončen
$data – Byl-li dotazník ukončen
answers_count Počet vyplnění dotazníku
status Status dotazníku 0 – Vytváření dotazníku
1 – Sbírání výsledků
2 – Analýza výsledků
type Typ dotazníku 0 – Dotazník
1 – Test
personal_data Dotazník sbírá osobní data 0 – Ano
1 – Ne
lang_code Jazyk rozhraní dotazníku cs – Český
sk – Slovenský
en – Anglický
de – Německý
security_level Úroveň ochrany 1 – Střední – Dotazník je dostupný pouze prostřednictvím přímého odkazu.

2 – Vysoká – Dotazník je dostupný pouze po zadání hesla. Heslo je stejné pro všechny.

3 – Nejvyšší – Dotazník je chráněn heslem (tokenem) na jedno použití. Zde platí jeden token na respondenta/uživatele.

anonymous Identifikace respondenta 0 – Zapnuto – vyplnění můžete propojit s respondentem.
1 – Vypnuto – tokeny nedovolí identifikaci respondenta. Jedná se anonymní dotazník.
password Heslo pro přístup do dotazníku. Nastavené pouze pokud Status == 2
public_results Výsledky dotazníku 0 – Nejsou věřejně dostupné

1 – Jsou věřejně dostupné

many_answers_from_cookie Vyplnění dotazníku 0 – Pouze jednou z jednoho počítače

1 – Libovolný počet vyplnění ze stejného počítače

email_notification Zaslat e-mailovou zprávu s oznamením o vyplnění 0 – Vypnuto
1 – Zapnuto
comments Respondenti mohou komentovat dotazník 0 – Vypnuto
1 – Zapnuto
social_media Respondenti mohou umístit odkaz na dotazník na různé sociální sítě 0 – Vypnuto
1 – Zapnuto
contact_with_author_form Zobrazit tlačítko umožňující uživatelům kontaktovat autora dotazníku 0 – Vypnuto
1 – Zapnuto
question_numbers Zobrazit počet otázek 0 – Vypnuto
1 – Zapnuto
progress_bar Zobrazit ukazatel průběhu vyplnění dotazníku 0 – Vypnuto
1 – Zapnuto
partial_answers Možnost odložit vyplnění dotazníku na později 0 – Vypnuto
1 – Zapnuto
reversible Zobrazit tlačítko Zpět v dotaznících s více než jednou stránkou 0 – Vypnuto
1 – Zapnuto
answers_limit Automatické ukončení dotazníku po dosažení limitu počtu respondentů
autostart_date Automatické spuštění dotazníku ve vybraný den
expiration_date Automatické ukončení dotazníku ve vybraný den
search_engines Indexování dotazníku web boty 0 – Vypnuto
1 – Zapnuto
action_after_answer Akce po vyplnění 0 – Zobrazit děkovací stránku
1 – Zpět na začátek dotazníku
2 – Přesměrovat na externí adresu
redirection Adresa stránky, na kterou bude přesměrován po vyplnění dotazníku pokud action_after_answer == 2
thank_you_text ‚Děkovací‘ zpráva zobrazená po vyplnění dotazníku
pages.questions.type Typ otázky 0 – Otázka s jednou možností výběru
1 – Maticová otázka s jednou možností výběru
2 – Popis
4 – Formulář
5 – Rankingová otázka
6 – Otázka s více možnostmi výběru
7 – Maticová otázka s více možnostmi výběru
8 – Otázka s posuvníkem (stupnice)
9 – Otevřená otázka
10 – Numerická otázka
11 – Otázka na e-mailovou adresu
12 – Datumová otázka
13 – Roletka
14 – Úřad pro ochranu osobních údajů (Klauzule)
15 – Vložení souboru
16 – NPS
17 – Otevřená maticová otázka
19 – Otázka uchopit a přesunout

Seznam dotazníků

URL

(GET) https://www.netquest.cz/api/surveys

Parametry (POST)

Název Popis
limit Limit počtu dotazníků
offset Offset v seznamu

Ukázka odpovědi

[
 {
  "id":69047,
  "title":"Můj testovací dotazník",
  "url_title":"muj-testovaci-dotaznik",
  "date_created":"2011-09-19 13:22:06",
  "date_published":"2011-09-19 13:23:10",
  "date_modified":"2011-09-19 13:23:10",
  "date_end":null,
  "answers_count":0,
  "status":1,
  "type":0,
  "personal_data":0,
  "lang_code":"cs",
  "security_level":0,
  "anonymous":0,
  "password":"",
  "public_results":1,
  "many_answers_from_cookie":1,
  "email_notification":0,
  "comments":1,
  "social_media":1,
  "contact_with_author_form":1,
  "question_numbers":1,
  "progress_bar":0,
  "partial_answers":0,
  "reversible":0,
  "answers_limit":0,
  "expiration_date":null,
  "search_engines":1,
  "action_after_answer":0,
  "redirection":null,
  "thank_you_text":"Děkujeme za vyplnění dotazníku"
 },
 {
	...
 }
]

Chybové hlášky

Žádné

Vyhledávání dotazníku

URL

(GET) https://www.netquest.cz/api/surveys/search

Parametry (POST)

Název Popis
title Název dotazníku
date_created Datum vytvoření dotazníku. Datum musí být poskytnuté ve formátu YYYY-MM-DD (např. 2011-11-20). Po zadání parametru budou vráceny všechny dotazníky vytvořené v daný den.
date_published Datum první publikace dotazníku. Datum musí být poskytnuté ve formátu YYYY-MM-DD (např. 2011-11-20). Po zadání parametru budou vráceny všechny dotazníky publikované v daný den.
date_end Datum prvního ukončení sběru výsledků. Datum musí být poskytnuté ve formátu YYYY-MM-DD (např. 2011-11-20). Po zadání parametru budou vráceny všechny dotazníky ukončené v daný den.
status Status dotazníku. Povolené hodnoty jsou: 0, 1 a 2
type Typ dotazníku. Povolené hodnoty jsou: 0 – dotazník, 1 – test a 2 –
widget
security_level Úroveň zabezpečení dotazníku. Povolené hodnoty jsou: 1, 2, 3
limit Limit počtu dotazníků
offset Offset v seznamu

Ukázka odpovědi

{
  "id":69047,
  "title":"Můj testovací dotazník",
  "url_title":"muj-testovaci-dotaznik",
  "date_created":"2011-09-19 13:22:06",
  "date_published":"2011-09-19 13:23:10",
  "date_modified":"2011-09-19 13:23:10",
  "date_end":null,
  "answers_count":0,
  "status":1,
  "type":0,
  "personal_data":0,
  "lang_code":"cs",
  "security_level":0,
  "anonymous":0,
  "password":"",
  "public_results":1,
  "many_answers_from_cookie":1,
  "email_notification":0,
  "comments":1,
  "social_media":1,
  "contact_with_author_form":1,
  "question_numbers":1,
  "progress_bar":0,
  "partial_answers":0,
  "reversible":0,
  "answers_limit":0,
  "expiration_date":null,
  "search_engines":1,
  "action_after_answer":0,
  "redirection":null,
  "thank_you_text":"Děkujeme za vyplnění dotazníku"
  },
 {
	...
 }
]

Chybové hlášky

 • 404 Nenalezeno – Chybný formát datumu, chybný status nebo chybná úroveň zabezpečení.
 • 500 Interní chyba serveru – Interní chyba serveru.

Informace dotazníku

URL

(GET) https://www.netquest.cz/api/surveys/:id

Parametry

Žádné

Ukázka odpovědi

{
  "id":69047,
  "title":"Můj testovací dotazník",
  "url_title":"muj-testovaci-dotaznik",
  "date_created":"2011-09-19 13:22:06",
  "date_published":"2011-09-19 13:23:10",
  "date_modified":"2011-09-19 13:23:10",
  "date_end":null,
  "answers_count":0,
  "status":1,
  "type":0,
  "personal_data":0,
  "lang_code":"cs",
  "security_level":0,
  "anonymous":0,
  "password":"",
  "public_results":1,
  "many_answers_from_cookie":1,
  "email_notification":0,
  "comments":1,
  "social_media":1,
  "contact_with_author_form":1,
  "question_numbers":1,
  "progress_bar":0,
  "partial_answers":0,
  "reversible":0,
  "answers_limit":0,
  "expiration_date":null,
  "search_engines":1,
  "action_after_answer":0,
  "redirection":null,
  "thank_you_text":"Děkujeme za vyplnění dotazníku"
  "domain":{
		"type":"subdomain",
		"main":false,
		"address":"dotaznik.mojefirma.cz"
	},
	"pages":[{
		"id":261181,
		"number":1,
		"questions":[{
			"id":804039,
			"type":9,
			"order":1,
			"number":0,
			"text":"Popisový blok",
			"desc":"Vítejte!",
			"date_created":"2011-05-06 00:39:14"
		}, {
			...
		}]
	},{
		"id":261182,
		"number":2,
		"questions":[{
			"id":804041,
			"type":0,
			"order":1,
			"number":1,
			"text":"Jak jste se dozvěděli o našem dotazníku?",
			"desc":"",
			"date_created":"2011-06-27 16:29:50"
		},{
			...
		}]
	}],
	"skin":{
		"id":"115",
		"name":"Netquest.cz",
		"head_background":"ffffff",
		"progress_bar_background":"93341E",
		"title_color":"93341E",
		"title_border":"eeeeee",
		"question_color":"93341E",
		"button_color":"ffffff",
		"button_background":"93341E",
		"logo":"http:\/\/www.netquest.cz\/user_files\/user_logo\/16552\/netquestcz.png"
	}
}

Chybové hlášky

 • 404 Nenalezeno – Zdroj nebyl nalezen nebo neexistuje.

Aktivace dotazníku

URL

(GET) https://www.netquest.cz/api/surveys/activate/:id

Parametry

Žádné

Ukázka odpovědi

{
 "status":2
}

Chybové hlášky

 • 404 Nenalezeno – Zdroj nebyl nalezen nebo neexistuje.
 • 409 Konflikt – Selhala změna statusu dotazníku.
 • 500 Interní chyba serveru – Interní chyba serveru.

Deaktivace dotazníku

URL

(GET) https://www.netquest.cz/api/surveys/deactivate/:id

Parametry

Žádné

Ukázka odpovědi

{
 "status":2
}

Chybové hlášky

 • 404 Nenalezeno – Zdroj nebyl nalezen nebo neexistuje.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď