Pruvodce - API

Použití webhook pro získání seznamu dotazníků z účtu

Seznam průzkumů si můžete stáhnout z uživatelského účtu Netquest pomocí webhook. Webhook není nic jiného než URL adresa, která se zavolá pomocí jiného informačního systému nebo je otevřena v běžném prohlížeči.

Příkladová URL

https://www.netquest.cz/webhooks/[id_account]/[webhook_key]/[webhook_auth]/survey-list?&dodatecne_parametry

Kde:

 • id_account – ID Vašeho účtu na platformě Netquest. Pro získání této informace nás prosím kontaktujte.
 • webhook_key a webhook_auth – klíč a autorizace webhooku. Parametry jsou dostupné po přihlášení v účtu uživatele v záložce Nastavení účtu -> Nastavení -> Integrace. Po vygenerování klíčů získáte tyto hodnoty.
 • dodatecne_parametry – dodatečné parametry určující typ průzkumu a případné zúžení vyhledávání. Dodatečné parametry mohou být použity jako GET parametry nebo jako POST parametry. Tyto jsou:
  • type – [‚survey’, ‚test’, ‚widget’] – nepovinné
  • title – interního název průzkumu, pomocí kterého je možné zúžit seznam vyhledávání
  • limit – 20 – výchozí hodnota. Neodesíláme více než 20 průzkumů najednou
  • offset – 1 – výchozí hodnota.

Příkladová odpověď v JSON

[
  {
  "id":69047,
  "title":"Název dotazníku",
  "user_title":"Interní název dotazníku",
  "url_title":"nazev-dotazniku",
  "date_created":"2011-09-19 13:22:06",
  "date_published":"2011-09-19 13:23:10",
  "date_modified":"2011-09-19 13:23:10",
  "date_end":null,
  "security_level":0,
  "answers_count":0,
  "status":1,
  "type":0,
  "link":"https://www.netquest.cz/dotaznik/342435/nazev-dotazniku.html"
 },
 {
 ...
 }
]

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď