Pruvodce - API

Respondenti

Seznam operací pro zdroj

Název URL Popis
Seznam respondentů /respondents/:id_survey Vrací seznam všech respondentů z dotazníku, určené podle parametru :id_survey.
Respondenti jsou řazeni abecedně podle e-mailové adresy.
Vyhledávání respondenta /respondents/search/:id_survey Vyhledává respondenty dle kritéria daného v tabulce POST
Přidání respondenta do dotazníku /respondents/add Přiřadí kontakt k dotazníku
Odstranění respondenta /respondents/delete Odebere respondenta z dotazníku

Popis parametrů odpovědi

Název/cesta Popis Možné hodnoty
id ID respondenta
token Unikátní token, který přesně identifikuje respondenta. Používá se na jednorázové vyplnění dotazníku respondentem.
Parametr je aktivní pouze pro dotazníky s nejvyšší úrovni ochrany.
offline_distribution Informace o tom, zda pozvánku k dokončení průzkumu zpracoval Netquest nebo webové stránky autora. Předání user_token do odkazu k dokončení průzkumu se rovněž považuje za distribuci ze strany autora. 0 – Odkaz do dotazníku byl odeslán z Netquest.cz
1 – Odkaz do dotazníku byl odeslá autorem (Offline distribuce tokenů)
date_generate Datum přidání respondenta do dotazníku
date_invitation_send Datum a hodina zaslání pozvánky null – Pozvánka nebyla odeslána
0000-00-00 00:00:00 – Pozvánka očekává odeslání
2012-12-06 12:00:00 – Datum a hodina odeslání pozvánky
date_survey_open Datum a hodina prvního otevření dotazníku.
Parametr je aktivní pouze s nějvyšší úrovní ochrany dotazníku.
null – Dotazník nebyl respondentem otevřen
2012-12-06 12:00:00 – Datum a hodina otevření dotazníku
date_survey_answer Datum a hodina vyplnění dotazníku.
Parametr je aktivní pouze s nejvyšší úrovní ochrany dotazníku.
null – Dotazník nebyl respondentem vyplněn
2012-12-06 12:00:00 – Datum a hodina vyplnění dotazníku
answer_postponed Byla-li respondentova odpověď odložena během vyplňování dotazníku.
Parametr je aktivní pouze s nějvyšší úrovní ochrany dotazníku.
null – Dotazník není vyplněn
0 – Vyplnění není odloženo
1 – Vyplnění odloženo
email E-mailová adresa respondenta
label1 Hodnota prvního nepovinného štítku.
Štítek je aktivní pokud byl respondent přidán z kontaktů uživatele.
label2 Hodnota druhého nepovinného štítku.
Štítek je aktivní pokud byl respondent přidán z kontaktů uživatele.
label3 Hodnota třetího nepovinného štítku.
Štítek je aktivní pokud byl respondent přidán z kontaktů uživatele.
label4 Hodnota čtvrtého nepovinného štítku.
Štítek je aktivní pokud byl respondent přidán z kontaktů uživatele.
label5 Hodnota pátého nepovinného štítku.
Štítek je aktivní pokud byl respondent přidán z kontaktů uživatele.
survey_link Unikátní odkaz dotazníku určený pro daného respondenta.
Parametr je aktivní pouze s nejvyšší ochranou dotazníku.

Seznam respodentů

URL

(GET) https://www.netquest.cz/api/respondents/:id_survey

Nepovinné parametry (POST)

Název Popis
limit Limit v počtu vyplnění
offset Offset na seznamu

Ukázka odpovědi

{
	"total":"20",
	"list":[{
		"id":100824,
		"token":"549E56",
		"date_token_generate":"2011-11-25 22:27:42",
		"date_invitaion_send":null,
		"date_survey_open":null,
		"date_survey_answer":null,
		"email":"[email protected]",
		"label1":"Petr",
		"label2":"Novak",
		"label3":"774 700 800",
		"label4":"",
		"label5":"",
		"answer_postponed":null
	},{
		...
	}]
}

Chybové hlášky

 • 401 Neautorizováno – Uživatel odkazuje na zdroj, který nevlastní.
 • 404 Nenalezeno – Nebyl nalezen žádný dotazník daného :id_survey.
 • 404 Nenalezeno – Nebyli nalezeni žádní respondenti.
 • 406 Nepřijatelné – Nebyl předán žádný parametr :id_survey.

Vyhledávání respondenta

URL

(GET) https://www.netquest.cz/api/respondents/search/:id_survey

Nepovinné parametry (POST)

Název Popis
limit Limit v počtu vyplnění
offset Offset na seznamu
token Vyhledávání respondenta dle tokenu
email Vyhledávání respondenta dle e-mailové adresy
date_generate Vyhledávání respondenta podle data přidání do dotazníku
Datum musí být odesláno ve tvaru YYYY-MM-DD (např. 2011-11-20).
Budou prohledáváni všichni respondenti přidaní tento den.
date_invitation_send Vyhledávání respondenta podle data odeslání pozvánky
Datum musí být odesláno ve tvaru YYYY-MM-DD (např. 2011-11-20).
Budou prohledáváni všichni respondenti, jímž byla odeslána pozvánka tento den.
date_survey_open Vyhledávání respondenta podle data prvního otevření dotazníku
Datum musí být odesláno ve tvaru YYYY-MM-DD (např. 2011-11-20).
Budou prohledáváni všichni respondenti, kteří otevřeli dotazník tento den.
date_survey_answer Vyhledávání respondenta podle data vyplnění dotazníku
Datum musí být odesláno ve tvaru YYYY-MM-DD (např. 2011-11-20).
Budou prohledáváni všichni respondenti, kteří vyplnili dotazník tento den.
label1 Vyhledávání respondenta podle hodnoty prvního štítku
label2 Vyhledávání respondenta podle hodnoty druhého štítku
label3 Vyhledávání respondenta podle hodnoty třetího štítku
label4 Vyhledávání respondenta podle hodnoty čtvrtého štítku
label5 Vyhledávání respondenta podle hodnoty pátého štítku

Ukázka odpovědi

{
	"total":"20",
	"list":[{
		"id":100824,
		"token":"549E56",
		"date_token_generate":"2011-11-25 22:27:42",
		"date_invitaion_send":null,
		"date_survey_open":null,
		"date_survey_answer":null,
		"email":"[email protected]",
		"label1":"Petr",
		"label2":"Novak",
		"label3":"774 700 800",
		"label4":"",
		"label5":"",
		"answer_postponed":null
	},{
		...
	}]
}

Chybové hlášky

 • 401 Neautorizováno – Uživatel odkazuje na zdroj, který nevlastní.
 • 404 Nenalezeno – Nebyl nalezen žádný dotazník daného :id_survey.
 • 404 Nenalezeno – Nebyli nalezeni žádní respondenti.
 • 406 Nepřijatelné – Nebyl předán žádný :id_survey.

Přidání respondenta do dotazníku

URL

(GET) https://www.netquest.cz/api/respondents/add

Parametry (POST)

Název Popis
id_survey ID dotazníku do které byl kontakt přidán
id_contact ID kontaktu přidaného do dotazníku
date_invitation_send Datum odeslání pozvánky respondentovi (odeslání proběhlo na straně aplikace klienta).
Nepovinný parametr

Ukázka odpovědi

{
    "id_respondent":"101019"
    }

Chybové hlášky

 • 401 Neautorizováno – Uživatel odkazuje na zdroj, který nevlastní (dotazník/kontakt).
 • 404 Nenalezeno – Nebyl nalezen žádný dotazník daného :id_survey.
 • 404 Nenalezeno – Nebyl nalezen žádný kontakt :id_contact.
 • 406 Nepřijatelné – Nebyl předán žádný :id_survey.
 • 406 Nepřijatelné – Nebyl předán žádný :id_contact.
 • 409 Konflikt – Kontakt byl do dotazníku již přidán.

Odstranění respondenta

URL

(GET) https://www.netquest.cz/api/respondents/delete

Parametry (POST)

Název Popis
id_survey ID dotazníku do kterého respondent spadá
id_respondent ID respondenta

Ukázka odpovědi

{
 "status":"ok"
}

Chybové hlášky

 • 401 Neautorizováno – Uživatel odkazuje na zdroj, který nevlastní (dotazník/kontakt).
 • 404 Nenalezeno – Nebyl nalezen žádný dotazník daného :id_survey.
 • 404 Nenalezeno – Nebyl nalezen žádný respondent daného :id_respondent.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď