Pruvodce - Distribuce dotazníku

Postupné rozesílání pozvánek

Je to funkce, která umožňuje postupné posílání pozvánek Vašim respondentům. Rozesílání je rozloženo do 100 dní – každý den se rozešlou pozvánky 1 % respondentů z Vaší databáze.

Postupné rozesílání se hodí v případech průzkumů spokojenosti, kde se denně dozvíte něco nového a denně Vám přichází malá porce dat k analýze.

Ve druhém kroku (posledním) konfigurace rozesílání pozvánek k průzkumu, před akceptováním odeslání, se můžete rozhodnout o způsobu a termínu, jakým budou pozvánky poslány. Funkce postupného rozesílání se aktivuje po vybrání: Odeslat každý den 1% příjemců.

Krok 1 – Vytvořte seznam respondentů

Zde naleznete detailní popis vytváření seznamu respondentů.

Krok 2 – Nakonfigurujte rozesílání pozvánek

1. V záložce Sběr vyberete tlačítko Mailing. Zobrazí se seznam Vašich respondentů, níže pak klikněte na Konfigurovat odeslání.

1

2. Vyberte typ rozeslání

2

3. Ve druhém kroku (posledním) konfigurace rozesílání v sekci Datum odeslání, vyberte možnost: Odeslat každý den 1 % příjemců.

3

4. Nastavte hodinu, kdy se mají pozvánky odeslat.

5. Po správném nastavení se zobrazí takováto zpráva:

4

Naplánované rozesílání pozvánek můžete monitorovat v záložce Sběr > Mailing, níže pod seznamem Vašich respondentů. Můžete tam rovněž spravovat své rozesílky.

5

Pokud byste chtěli naplánované rozesílání zrušit, smažte všechna naplánovaná rozesílání.

Na co pamatovat:

  • V seznamu respondentů můžete vidět, kdo již obdržel pozvánku. Rozesílka bude realizována dle posloupnosti, jak jsou respondenti zobrazeni v seznamu.
  • Pokud plánujete poslat pozvánku menšímu počtu než je 100 osob, bude rozesílka rozložena rovnoměrně na 100 dní. Vždy za několik dní bude poslána jedna pozvánka, tak aby všichni respondenti po uplynutí 100 dnů, obdrželi pozvánku.
  • Pokud jste přidali nové respondenty po vytvoření rozesílky, můžete nakonfigurovat novou rozesílku, v prvním kroku vyberte možnost Chci zaslat pozvánky těm, kterým jsem ji ještě neposlal. Tímto způsobem pozvete nové respondenty, které jste doplnily do databáze. Nebo můžete smazat všechny naplánované rozesílky a vše nastavit znovu.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď