Pruvodce - Distribuce dotazníku

Generování individuálních odkazů na dotazník s použitím tokenů

V tomto článku se zaměříme na to, jak vygenerovat unikátní odkazy na dotazník bez použítí mailingové platformy Netquest (rozeslání pozvánek na e-maily). Respondenty budete moci vyzvat k vyplnění průzkumu bez nutnosti odeslání pozvánky a budete mít větší kontrolu na tím, kdo váš dotazník vyplní. Vygenerujete odkazy s přístupovými kódy (tokeny) a vlastní formou distribuce je doručíte respondentům. Budete moci také vybrat, zda si přejete respondenty identifikovat nebo se bude jednat o anonymní dotazník.

Jak vygenerovat odkazy na dotazník s tokeny bez identifikace respondenta?

1.) Nejprve se ujistěte, že má váš dotazník vypnutou identifikaci respondenta – přejděte do hlavního menu Nastavení a zde v části „Bezpečnost“ vyhledejte „Identifikace respondenta – vypnuto“.

2.) Pokud máte již vybraný konkrétní dotazník, přejděte do hlavního menu Sběr a následně do záložky Vlastní distribuce.

3.) Klikněte na tlačítko „Generovat prázdné tokeny“ a v nově otevřeném okně zadejte počet individuálních odkazů potřebných k vygenerování (1 respondent = 1 odkaz).

4.) Po zadání stanoveného počtu systém automaticky vygeneruje daný počet odkazů s tokeny, jejichž seznam se během okamžiku zobrazí na stránce. Ve spodní části této stránky klikněte na tlačítko „Exportovat“ (do XLSX nebo CSV) a stáhněte soubor s individuálními odkazy, které můžete okamžitě distribuovat.

Jak vygenerovat odkazy na dotazník s tokeny se zapnutou identifikací respondenta?

1.) Můžete postupovat analogicky jako u výše popsaného příkladu bez zapnuté identifikace, ale v hlavním menu Nastavení v části „Bezpečnost“ zapnete identifikaci respondenta. Alternativním řešením je zobrazení podobného menu přímo v záložce Vlastní distribuce, kliknutím na odkaz „Klikněte zde pro změnu nastavení“.

A v nově otevřeném okně aktivujte možnost „Identifikace respondenta“ – „Zapnuto“.

2.) Po aktivování této možnosti se na stránce objeví nový odkaz „Importovat ze souboru“.

3.) Při výběru tohoto tlačítka se objeví okno s instrukcemi, co má soubor splňovat, aby byl import možný.

4.) Je-li Váš soubor připraven shodně dle instrukcí, klikněte na tlačítko „Vybrat soubor CSV nebo XLSX“, zadejte cestu k souboru na svém disku, a poté klikněte na tlačítko „Přidat“.

V závislosti na množství importovaných respondentů, tito mohou být do systému přidáni během několika minut – až několika desítek minut. Po vygenerování se zobrazí výpis respondentů s poskytnutými údaji:

5.) Ve spodní části této stránky klikněte na tlačítko „Exportovat“ (do XLSX nebo CSV) a stáhněte soubor s individuálními odkazy, které můžete okamžitě distribuovat.

Důležité: nezapomeňte, že pokud chcete k respondentům přidat doplňující informace formou štítků, musíte štítky nejprve zadat ve Správě štítků.

Na co pamatovat?

  • Namísto toho, abyste respondentovi poslali odkaz k dotazníku spolu s tokenem, můžete odkaz a token poslat odděleně. Po zadání adresy průzkumu bude respondent požádán o zadání svého tokenu, aby mohl začít vyplňovat.
  • Hotový seznam uložený na disku počítače obsahuje identifikátor respondenta, jeho token a odkaz k dotazníku. Dále se zde nachází také informace o aktuálním stavu vyplnění dotazníku.
  • Díky tokenu na více použití, má respondent možnost změnit svoje odpovědi v dotazníku, když bude potřebovat. Nové vyplnění způsobí přepsání původních.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď