Pruvodce - Distribuce dotazníku

Integrace s Google Analytics – popis operace

Platforma Netquest umožňuje uživatelům integrovat se s mnoha platformami a nástroji – včetně služby Google Analytics. To je založeno na možnosti zasílání odpovědí shromážděných v průzkumech do profilu uživatele ve službě Google Analytics, což umožňuje segmentaci údajů GA na základě údajů z Netquest.

Podrobnější informace o tom, jak posílat data z průzkumu do profilu služby Google Analytics a jak se budou odesílat a zobrazovat, se dozvíte v tomto článku.

První kroky – začátek integrace

Chcete-li zahájit integraci, vložte identifikátor Google Analytics do nastavení uživatelského účtu vytvořeného na platformě Netquest. K provedení této operace přejděte do menu Nastavení a poté do záložky Integrace. Naleznete zde oblast GA, do které zadejte své GA ID a hlavní doménu.

Změny musí být provedeny také v Nastavení průzkumu. V dolní části pole Integrace zaškrtněte možnost Odeslat odpovědi uživatele do služby Google Analytics.

V závěru – integrace s Google Analytics se aktivuje jednou – na úrovni účtu. Přenos dat z konkrétního dotazníku je součástí jeho nastavení. Je třeba také vzít v úvahu skutečnost, že díky technickým omezením není možné integrovat některé typy otázek (a např. vlastní či prohloubené odpovědi).

Jak integrace Netquest a služby Google Analytics funguje?

Na obrazovce s poděkováním pro vyplnění průzkumu je umístěn kód JavaScript. Vybírá odpovědi na všechny otázky, zařadí je do funkcí poskytovaných službou Google Analytics a poté je odešle jako události na účet uživatele.

Důležité!

Integrace bude fungovat pouze v případě, že respondent vyplní dotazník a nechá si načíst celou stránku s poděkováním. Pokud respondent zavře prohlížeč před načtením celé stránky, nemusí být data pro službu Google Analytics odeslána.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď