Pruvodce - Distribuce dotazníku

Odeslání pozvánky k vyplnění dotazníku na e-mail

Tato funkce vám umožňuje poslat pozvánku k účasti na průzkumu do vaší vlastní databáze respondentů (např. zaměstnancům pracujícím ve společnosti nebo dodavatelům), tj. osobám, jejichž e-mailovou adresu znáte. Odesílání pozvánek z platformy Netquest umožňuje později sledovat, zda si jednotliví respondenti zprávu přečetli, klikli na odkaz na průzkum nebo dokonce vyplnili dotazník.

Jak odeslat pozvánku k vyplnění dotazníku vlastnímu seznamu respondentů?

1.) Přejděte do hlavního menu Sběr a následně vyberte záložku Mailing.

2.) Na zobrazené stránce vyberte jeden z dvou způsobů přidání respondentů k průzkumu:

Import ze souboru

Pokud jste zvolili tuto možnost, klikněte na odkaz „Importovat ze souboru“ a dále postupujte dle instrukcí v zobrazeném okně. Pokud máte soubor již připraven, klikněte na tlačítko „Vybrat soubor CSV nebo XLSX“ a vyhledejte soubor s kontakty na svém disku. Pro import respondentů do systému klikněte na tlačítko „Přidat“.

Manuální zadání

Pokud jste zvolili tuto možnost, klikněte na odkaz „Zadat manuálně“ a do nově otevřeného okna zadejte e-mailovou adresu respondenta. Adresu respondenta potvrdíte kliknutím na tlačítko „Přidat“.

Seznam respondentů

Za předpokladu, že jste použili některou z výše uvedených možností, se zobrazí stránka s výpisem vložených respondentů, podobná této:

Pokud jste některou z e-mailových adres přidali omylem, nebo chcete respondenta odebrat, klikněte na ikonu symbolizující koš po pravé straně seznamu. Hotový seznam můžete kdykoliv uložit na disk ve formátu XLSX nebo CSV kliknutím na odkazy pod seznamem respondentů.

3.) Pokud si přejete zahájit přípravu odeslání pozvánky, klikněte na spodní tlačítko „Vytvořit novou pozvánku“.

Výběr možností pro odeslání

4.) Na nové stránce vyberte odpovídající pravidlo pro použitou skupinu respondentů.

A pakliže budete shodně dle pravidla dotázáni, zvolte i konkrétní skupinu respondentů:

Odeslání pozvánky – definice obsahu

5.) Na nové stránce můžete použít již uložený typ pozvánky, nebo nadefinovat pozvánku novou. V případě tvorby nové pozvánky zadejte jméno odesílatele.

Zadejte subjekt e-mailu pozvánky a její obsah zprávy (těla e-mailu).

Kromě všech standardních možností pokročilého editoru můžete využít také možnosti „Dynamický obsah„, jenž umožňuje personalizaci pozvánky.


Důležité

Obsahuje-li průzkum otázku o jedné možnosti výběru, nebo otázku typu NPS, systém automaticky předdefinuje vzhled pozvánky vložením otázky a všech odpovědí do těla e-mailu (jako na obrázku výše). Respondent tak bude mít možnost první otázku zodpovědět kliknutím na vybranou odpověď. Ve všech ostatních případech systém vygeneruje standardní odkaz na průzkum. Pokud vám tento mechanismus nevyhovuje, smažte odpovídající makro (na obrázku výše se jedná o [NPS_MODULE]) a nahraďte jej odkazem na dotazník – pomocí makra: [LINK]

6.) A na závěr, pokud jste nastavili vše potřebné, přejděte do spodní části stránky na možnosti odeslání. Vybrat můžete z možností okamžitého odeslání, naplánování na konkrétní datum a hodinu, případně odeslání každý den 1% příjemců z databáze. Obsah své pozvánky zde můžete také uložit pro pozdější použití. Všechny změny potvrdíte kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

Na co pamatovat?

  • Základní statistiky v mailingovém modulu mají ilustrativní charakter- vždy se může stát, že respondent průzkum dokončí po zkopírování odkazu do prohlížeče. Aby však bylo měření efektivní, je nutné kliknout na odkaz. Kromě toho, osoba, která obdržela pozvánku, ji může přeposlat dál – v takovém případě bude započteno pouze odeslání našemu respondentovi.
  • Připravený seznam, stažený na disk počítače, obsahuje e-mail respondenta, jeho token a odkaz na průzkum. Jsou zde také informace o aktuálním stavu vyplňování dotazníku jednotlivými respondenty.
  • Pokud máte nastavenou nejvyšší úroveň zabezpečení, odkazy tokenů jsou platné 90 dní od odeslání. Toto období však můžete zkrátit v nastavení průzkumu pomocí možnosti „Omezit období platnosti tokenů“.
  • Pokud plánujete v budoucnu zaslat připomenutí respondentům, kteří průzkum ještě nedokončili, bude připomínka zaslána těm, kteří průzkum v době odeslání nedokončili.
  • Ke každé pozvánce bude přidána informace o odesílateli. Každý respondent bude mít možnost se z příjmu pozvánek odhlásit. Více informací naleznete v našem blogu v článku Možnost odhlášení z e-mailové databáze.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď