Pruvodce - Distribuce dotazníku

Prefill – předávání odpovědí na otázky v URL adrese dotazníku nebo do widgetu

Pomocí funkce prefill máte možnost předávat odpovědi na otázky dotazníku pomocí parametrů v url adrese dotazníku. Funkce umožňuje např. ukončit celý dotazník kliknutím na předdefinovanou odpověď v těle e-mailu (např. e-mailová NPS), případně předat odpovědi na vybrané otázky ve formě jedné rozšířené url.

Této funkce můžete využít ve všech stupních zabezpečení dotazníku a také s kombinací parametru external_key.

Příkladové adresy

Standardní odkaz na dotazník může vypadat např. takto: https://www.netquest.cz/dotaznik/404385/spokojenost-zamestnancu.html

V případě předávání parametrů v url adrese, může výsledný odkaz vypadat například následovně: https://www.netquest.cz/prefill/404385/spokojenost-zamestnancu.html?q1=2&[email protected]

Kde platí, že:
– „q“ stanovuje číslo otázky, tedy „q1“ platí pro první otázku, „q2“ pro druhou otázku, „q3“ pro třetí, apod.
– hodnota za „=“ stanovuje číslo odpovědi v dané otázce, tedy např. „q1=1“ platí pro první odpověď na první otázku, „q1=3“ pro třetí odpověď na první otázku, apod.
– „[email protected]“ přesměruje uživatele na předvyplněný dotazník s e-mailovou otázkou a předvyplněnou odpovědí „[email protected]“.

Další příklad naleznete v článku na blogu.

Podporované otázky s prefill

Otázka s jednou možností výběru – hodnoty parametru q např. 1,2,3… označují každou následující odpověď kde 1 je první z dostupných odpovědí, 2 – druhá, 3 – třetí atd. V případě nepodporované otázky je odpověď „jiné, jaké?“.
Roletka – funguje stejně jako otázka s jednou možností výběru.
Otázka s více možnostmi výběru – parametr q může přijmout dvě, nebo více hodnot, např. q3=1,3,6 shodně s vybranými odpověďmi. Podobně jako v případě otázky s jednou možností výběru, nepodporovaná otázka je „jiné, jaké?“.
Otázka NPS – hodnota parametru q je vybrána hodnotou a ne číslem odpovědi. Např. q2=13, kde 13 je hodnotou vybranou respondentem.
Otevřená otázka – hodnota parametru je zadaná odpověď. Např. q5=Dovolená,u,moře.
Otázka na počet, e-mail, datum – hodnota parametru obsahuje odpovídající odpověď, např. počet – q4=483, adresa e-mail – [email protected], datum – q7=15%2F09%2F2015.
Formulář – odpovědi z formuláře jsou předávány jako následující hodnoty parametru, např. v otázce na jméno, číslo telefonu, věk: q8=Petr,Novak,987654321,42, pokud respondent nezadá přijmení, hodnoty parametru budou vypadat takto: q8=jan, ,987654321,42.
Otázka na počet – přidělené body jsou předávány jako následující hodnoty parametru, např. q10=15,50,15,50.

Pozor! Ostatní typy otázek nejsou podporovány.

Stupně zabezpečení
Jak je již uvedeno výše, funkce je dostupná na všech stupních zabezpečení dotazníku.
Střední – parametr URL musí být správně zapsaný, jako v případě odkazu na dotazník.
Vysoký – v URL odkazu musí být předáno heslo k dotazníku pomocí parametru h, např. ?h=slozite_heslo.
Nejvyšší – v URL odkazu musí být předán token pomocí parametru t, např. ?t=B9e53A.

Logika otázek a odpovědí

V případě otázek, kde na odpovědi záleží následující zobrazená otázka, funkce předávání odpovědi v URL adrese funguje správně a logika zůstává zachována. Pokud je v hodnotě parametru q předávána odpověď na první otázku, na které záleží jaká otázka bude zobrazena následovně, dotazník verifikuje odpověď a zobrazí správnou část.

Zobrazení částečně vyplněného dotazníku

V případě předávání odpovědi v URL adrese na část otázky, jsou stránky dotazníku zobrazeny v závislosti na počtu předaných parametrů.
Pokud jsou předány odpovědi na všechny otázky z dané stránky, nebude dotyčná stránka respondentovi zobrazena.
Pokud jsou překázány odpovědi pouze na část otázek z dané stránky, bude respondentovi zobrazena tak, aby mohl udělit jen zbývající odpovědi.

Přesměrování na externí adresu

Při využívání funkce prefill funguje také přesměrování na externí adresu. Funkce přesměrování funguje na každé úrovni dotazníku: přesměrování z otázky, přesměrování ze stránky, přesměrování po ukončení dotazníku.

Funkce external_key

Předávání externího identifikátoru pomocí parametru external_key funguje stejným způsobem jako v případě klasického URL odkazu.

Umístění dotazníku na externí adrese

V případě, kdy je dotazník umístěn na vlastní doménové adrese, vypadá odkaz dotazníku s využitou funkcí prefill následovně: http(s)://DOMENA/prefill/ID_DOTAZNKU/NADPIS.html?q1=… – např. http(s)://www.mojefirma.cz/prefill/159877/hodnoceni-motivacniho-systemu.html?q1=2&q2=3&q3=1,3&q4=spokojenost&q5=Petr,Novak,40&[email protected]&q7=15,50,15,50

Použití prefill ve widgetu

Pomocí funkce prefill můžete také předvyplnit konrétní otázku/y ve widgetu, ale tato vlastnost vyžaduje menší práci programátora.
V tomto případě se přenáší jedinečný identifikátor klienta (např. z online systému po přihlášení) nebo jiná požadovaná informace.

Parametr je přidán javaskriptovou proměnnou s názvem: widget_prefill .
Proměnná musí být definována na každé podstránce, na níž je widget zobrazen.

Příkladový kód

Na níže uvedeném příkladu je abcd jedinečný identifikátor widgetu a 455558 je rovno ID widgetu, obě hodnoty lze nalézt v uživatelském panelu v záložce „Kód widgetu ke stažení“. Hodnota user12345 je jedinečný identifikátor uživatele (dynamická proměnná).

<script type="text/javascript">(function(d,s,u,i){var e=d.createElement(s), p=d.getElementsByTagName(s)[0];e.async=1;e.src=u+'#id='+i; p.parentNode.insertBefore(e,p);})(document,'script','//cloud.netquest.cz/scripts/widget/script.min.js', 'abcd');</script>
 <script type="text/javascript">
    var widget_prefill = {};
    widget_prefill[455558] = {};
    widget_prefill[455558]['q1'] = 'user12345'; 
</script> 

Na co pamatovat?

 • Všechny parametry využívané v URL adrese dotazníku, je nejlepší získat ještě před vložením dotazníku na externí adresu.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď