Pruvodce - Instrukce & integrace

Integrace s SALESmanago – popis operace

Mezi priority Netquest patří pohodlí uživatelů a přizpůsobení nástroje jejich individuálním potřebám. Jednou z funkcí je proto možnost integrace s dalšími platformami, včetně platformy SALESmanago – platformy pro automatizaci marketingu, díky které mohou společnosti zvýšit své tržby tím, že zákazníkům nabídnou personalizované nabídky.

Cílem integrace je umožnit Netquest uživatelům přenášet data z odpovědí na dotazník (otázky a odpovědi) na SALESmanago – konkrétně do seznamu kontaktů na platformě SALESmanago. Jinými slovy: integrace obou platforem může vést k automatickému získávání a aktualizaci informací o účtu (např. E-mailové adresy respondentů).

Jak integrovat Netquest a SALESmanago?

Nejprve je třeba v menu Nastavení (účtu) nalézt záložku Integrace a následně část pro SALESmanago.

Informace, které musíme zkopírovat do nastavení účtu v Netquest jsou: „endpoint“, „client ID“ a „API secret“.

API klíč a údaje pro SALESmanago jsou konfigurovány pouze jednou – na úrovni celého účtu. Klíče lze získat na panelu SALESmanago. Jediné, co musíte udělat, je zadat Nastavení (účtu), vybrat záložku: Integrace, poté Nastavení a záložku: Přístup API.

Chcete-li, aby daný dotazník odeslal data do SALESmanaga, přejděte prosím do menu Nastavení a zaškrtněte volbu: „Odeslat výsledky dotazníku do profilu SALESmanago“ (v dolní části stránky).

Povolením této volby v nastavení průzkumu definujete také tag, kterým budou označeny kontakty, které budou přidány nebo aktualizovány tímto konkrétním dotazníkem.

Po provedeném uložení začne integrace pracovat ve vybraném průzkumu. To znamená, že po provedeném vyplnění budou data odeslána na uživatelský účet v SALESManago.

Integrace může pracovat ve dvou režimech:

V případě, že dotazník byl vytvořen uživatelem, došlo k e-mailové otázce.
Poté, na základě odpovědí v první otázce z dotazníku postaveného na e-mailové otázce, integrace vyhledává v databázi kontaktů účtu SALESMango kontakt s konkrétní e-mailovou adresou. V případě, že:

 • kontakt bude nalezen, aktuální data budou aktualizována o nová pole,
 • kontakt nebude nalezen – systém vytvoří nový kontakt s poli v SALESmanago.

V případě, že respondentům bude zaslán odkaz na dotazník s použitým parametrem smclientid – GET (?smclientid=…):

 • na základě odeslaného clientId – kontakt je vyhledáván v databázi SalesManago a je aktualizován o nová pole,
 • id kontaktu ze systému salesManago lze získat pomocí tlačítka Generovat URL, které je k dispozici v detailech kontaktu (CRM -> Seznam kontaktů).

Měli byste vědět, že:

 • Integrační je dostupná pouze v účtech Enterprise a balíčku VIP
 • Integrace využívá metody upsert a update v rozhraní SalesManago API. Data jsou zasílána ihned po vyplnění dotazníku, takže všechny odpovědi a dotazy z průzkumu jsou automaticky zaslány do SALESManago – data jsou tam doplňována nebo aktualizována.
 • Chcete-li zobrazit nové nebo aktualizované kontakty, přejděte na kartu CRM a poté na seznam kontaktů (Contacts List) ve svém účtu SALESmanago.
 • Údaje z průzkumu jsou viditelné v podrobnostech kontaktu v záložce Custom details. Pole obsahují slovo: „dotaznik.“ + Obsah otázky (mezery jsou nahrazeny pomlčkami a české znaky jsou odstraněny z obsahu), hodnoty polí jsou odpovědí na otázky.
 • Mějte na paměti, že délka hodnoty pole nesmí být delší než 255 znaků. To znamená, že v případech delších hodnot mohou být data v SALESManago neúplná.
 • Ke kontaktu je přidán tag (segment) – ten, který byl dříve definován v nastavení průzkumu.

Rozhodněte se integrovat se SALESmanago, pokud:

 • Máte zájem o profilování nebo možnost kategorizace a přenosu údajů z průzkumů na další prodejní cesty – integrace Vám umožní automaticky shromažďovat a aktualizovat kontaktní údaje (které již v systému SalesManago existují)
 • Chcete-li vytvořit vstupní stránku, která shromažďuje potenciální zákazníky – přehled lze zde dokonale využít jako nástroj pro sběr kontaktů.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď