Pruvodce - Můj účet

Dotazník na doméně Vaší společnosti / instituce / projektu

Mimo domén Netquest.cz můžete svůj dotazník prezentovat i na jiných doménách, např. doméně své společnosti. Cílem je zvýšení důvěryhodnosti dotazníku v očích respondentů. Po provedení níže popsaných kroků bude váš dotazník přístupný např. na adrese: http://dotaznik.mojefirma.cz

Jak konfigurovat vlastní doménu?

V hlavním menu zvolte Sběr a na zobrazené stránce v bloku „Vlastní doména“ vložte URL adresu Vaší domény, poté potvrďte kliknutím na tlačítko „Přidat doménu“.

Po kliknutí na tlačítko vám systém poskytne základní instrukce, jejichž obsah bude ve stejný okamžik odeslán na vaši e-mailovou adresu.

Pro zajištěné správného fungování služby, musí být požadovaná doména převevedena na tuto adresu: multisite.netquest.cz (záznam typu CNAME). Tuto informace předejte správci domén, případně IT oddělení vaší společnosti. Jakmile bude tato změna provedena, prosím kontaktujte nás.

Správnost nastavení domény vám potvrdíme e-mailem. Po potvrzení budete moci s doménou pracovat v rámci svého Netquest účtu.

Správa domén

Uživatel má možnost vidět všechny své přidané domény a na ně připojené průzkumy na jednom místě – ve Správě domén. Chcete-li přejít na správu, přejděte do Nastavení účtu a následně do záložky Domény.

V této části uživatelského panelu můžete Přidat (další) doménu, nebo propojit vybraný průzkum s již aktivní doménou.

Vybraný průzkum můžete z domény kdykoliv odebrat kliknutím na ikonu symbolizující koš a k doméně přidat jiný typ průzkumu.

Na co pamatovat?

  • Pro správnou funkčnost služby je nutné nasměrovat doménu na adresu netquest.cz nebo multisite.netquest.cz – zápis typu CNAME (nejste-li administrátorem domény ve Vaší firmě, předejte tuto informaci IT oddělení).
  • Po nasměrování domény nás prosím kontaktujte na [email protected] nebo pomocí formuláře – adresa domény bude ověřena, díky čemuž budeme moci nakonfigurovat server pro správné fungování s vaší doménou.
  • Po skončení procesu ověřování budete informování e-mailem. Dodatečně tuto informaci najdete i v sekci Domény v Nastavení účtu.
  • Umístěním dotazníku na subdoméně vaší firmy zvětšíte důvěryhodnost výzkumu v očích svých respondentů.
  • Na každé doméně či subdoméně budete moci umístit mnoho dotazníků. Svou doménu můžete spravovat v Nastavení účtu –> Domény.
  • Umístění dotazníku na vlastní doméně je možné zakoupit jednorázově v účtu Business, pro více informací zhlédněte náš ceník. Účet typu Enterprise a balíček VIP tuto službu zahrnují v rámci ceny předplatného, pouze balíček VIP však umožňuje kombinaci vlastní domény a instalaci vašeho https certifikátu.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď