Pruvodce - Slovník pojmů

Dotazník CISS

Dotazník CISS je zkrácený název dotazníku (z anglického Coping Inventory for Stressful Situations) pro zvládání obtížných situací. Studie umožňuje prozkoumat, co pohání člověka ve stresových situacích a které ze tří stylů odlišujících Lazara a Folkmana zkoumaná osoba přijímá. Studie předpokládá kvalifikaci pro jeden z následujících stylů: orientovaný na úkoly, emocionální, vyhýbání se zapojením do substitučních činností nebo vyhledávání sociálních kontaktů.

Kde použít dotazník CISS? Praktické příklady:

Průzkum slouží k určení toho, jak se respondent vyrovnává se stresovými situacemi. Proto se běžně používá mimo jiné:

  • při zkoumání způsobilosti pracovat na konkrétních pozicích (např. v armádě, uniformovaných službách),
  • ve vztahu k lidem žádajícím o zvláštní povolení, např. na zbraně,
  • při každodenní práci učitelů a psychologů,
  • ve vztahu k zaměstnancům zdravotnických zařízení, vojáků atd.

Ukázkový dotazník CISS

Zde je ukázka vzorového dotazníku CISS. Na platformě Netquest jej můžete volně upravovat, přizpůsobovat otázky a vzhled průzkumu svým potřebám.

Kliknutím na odkaz níže provedete registraci s dotazníkem CISS připraveným ve svém účtu.

Použít tento dotazník

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď