Pruvodce - Slovník pojmů

Guttmanova stupnice

Účinným nástrojem pro testování míry přijatelnosti určitých jevů mezi respondenty nebo jejich postojů k nim je tzv. Guttmanova stupnice. Metoda byla pojmenována po jejím tvůrci – izraelském sociologovi a vědci. Existuje specifická posloupnost otázek a vztah mezi nimi – jsou uspořádány hierarchicky a vztahují se ke stejnému problému.

Guttmanova stupnice se často používá k testování postojů nebo názorů, které vzbuzují polemiku – podle definice kladná odpověď respondenta na první otázku určuje stejnou odpověď jako ta následující. A tak dále, v každé následující otázce.

Guttmanova stupnice – příklad

Souhlasíte s tím, že by neděli měly být uzavřené obchody?

  • Ano, každou neděli
  • Až na jednu neděli v měsíci
  • Jen v několika konkrétních dnech

Jak je vidět na výše uvedeném příkladu, Guttmanova stupnice ukazuje, že čím dříve je prohlášení zodpovězeno kladně, tím větší je jeho přijetí v očích respondenta. Z tohoto důvodu je důležité otázky postavit a uspořádat tak, aby více a více ovlivňovaly zkoumaný rys.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď