Pruvodce - Slovník pojmů

Křížové tabulky

Představení výsledků provedených anket a průzkumů má klíčový význam – často je to nejen zdroj interních informací ve společnosti, ale jedná se také o data pro zákazníky, potenciální partnery, atd. Někdy však na první pohled odpovědi respondentů dostačující nejsou. Teprve až s použitím vhodné techniky si všimneme nových souvislostí nebo skrytých motivů k odpovědi. Jedním ze způsobů, jak prezentovat výsledky tímto způsobem, je křížová tabulka.

Když jednoduché „ano“ a „ne“ nestačí

Křížové tabulky obsahují jednoduchý mechanismus pro porovnávání nasbíraných údajů, aby bylo možné vyvodit nové a užitečné závěry. Jaký je princip této metody? Srovnávají se odpovědi ze dvou různých otázek, díky nimž sledujeme, jak daný respondent odpověděl nejen na jednu otázku, ale i na další otázky. To vede k řadě zajímavých závěrů, jako například:

  • analýza vztahu mezi tím, jak konkrétní skupiny příjemců (např. lidé s vysokoškolským vzděláním) odpověděli na jednotlivé otázky,
  • rozlišovací znaky charakteristické pro reakci dané skupiny lidí.

Křížové tabulky jsou efektivní metodou za předpokladu, že jsou otázky správně uspořádány. Například má smysl porovnat otázky:

Jaké je vaše vzdělání?

s:

Už jste někdy použil/a produkt X?

Více o možnostech tvorby křížových tabulek na platformě Netquest píšeme v článku Křížové tabulky.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď