Pruvodce - Slovník pojmů

Kvantitativní výzkum

Výběr vhodné metody výzkumu závisí na mnoha faktorech, například na velikosti výzkumného vzorku, době jeho provedení, metodách, nástrojích a účelu výzkumu. Pokud je nutné provést průzkum u velkého počtu respondentů, bude určitě nejužitečnější kvantitativní metoda.

Co poskytuje kvantitativní výzkum a kde se používá?

Cílem této metody je poskytnout studovaným jevům specifická opatření. Používají se při hledání odpovědí na základní otázky, jako například: Kolik? Co? Když? Primárním účelem kvantitativních metod je:

  • ověření znalostí a údajů,
  • studovat frekvenci výskytu daných jevů, distribuci odpovědí a poskytnutých názorů
  • rychlá a efektivní analýza,
  • ověření hypotéz provedených na začátku studie.

Výsledky kvantitativního výzkumu jsou analyzovány pomocí statistických nebo matematických metod.

Využití kvantitativního výzkumu je prakticky neomezené – díky němu můžeme získat informace o, mimo jiné, image značky, profilu zákazníka nebo potencionálního zákazníka, chování spotřebitelů, postoje k daným produktům nebo službám. Během studie hledáme konkrétní údaje o naší situaci, ale výsledky vztahujeme k celé studované populaci.

Tento typ výzkumu lze provádět pomocí různých technik, jako například:

  • dotazníky ve formě průzkumu,
  • osobní rozhovory,
  • CAWI (online průzkumy),
  • telefonické rozhovory a poštovní průzkumy.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď