Pruvodce - Slovník pojmů

Panelový výzkum

Mohlo by se zdát, že jednou správně provedená studie může být základem analýzy po mnoho let. Existují však průmyslová odvětví, ve kterých se přístup respondentů k studovaným jevům mění velmi rychle a tato změna, která se děje pod vlivem různých faktorů, má klíčový význam. V takových situacích je nejlepší oslovit panelové studie, jejichž cílem je zkoumat změny, ke kterým dochází v průběhu času pro analyzovaný fenomén.

Jaký je rozdíl mezi panelovým výzkumem a jinými metodami?

Vzhledem k důrazu na měnící se chování, názory nebo odpovědi respondentů během tohoto výzkumu jsou charakterizovány mimo jiné:

  • Opakovatelnost – jsou prováděny opakovaně,
  • Stejná skupina respondentů,
  • Pomocí stejného výzkumného nástroje (rozhovor, dotazník, případová studie atd.).

Kdy využít panelového výzkumu?

Za prvé, když chceme určit dopad události na chování našich respondentů. Příkladem takového typu událostí jsou např. reklamní kampaně nebo zavedení výhod pro zaměstnance (studie například určí, zda a jak ovlivnila nárůst prodeje nebo motivaci k práci).

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď