Pruvodce - Slovník pojmů

Respondent

Každou osobu, která odpovídá na otázky v průzkumu lze nazvat respondentem. Její odpovědi jsou důležité kvůli účelu studie. To se týká jak těch, kteří vyplňují papírové dotazníky, on-line dotazníky, odpovídají v telefonních rozhovorech, nebo se při setkání s tazatelem tváří v tvář sdílejí své názory.

Existují různé způsoby výběru respondenta – někdy je to určitá skupina lidí, která se vyznačuje některými vlastnostmi (např. Zaměstnanci dané společnosti) a někdy jsou respondenti vybráni pomocí pravděpodobnostních výzkumných předpokladů – náhodně, systematicky, ve skupinách nebo ve vrstvách. Tento typ výběru umožňuje nejreprezentativnější výsledky.

V závislosti na druhu a účelu průzkumu může být respondent jedním nebo dokonce stovkami či tisíci lidí.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď