Pruvodce - Slovník pojmů

Tazatel

Tazatel je osoba, která je pověřena prováděním průzkumu. To platí pro určité typy průzkumů – ty, které používají kvantitativní metodu. Tazatel vede dotazníkový rozhovor s respondentem, který se skládá z dříve vyvinutých specifických otázek. Úkoly takové osoby proto zahrnují označování odpovědí poskytnutých účastníkem průzkumu na formuláři.

Práce tazatele se však neomezuje pouze na čtení otázek a stanovení odpovědí – jeho úkoly jsou náročnější. Musí mimo jiné určit skupinu respondentů (úspěch průzkumu často závisí na výběru vzorku). Kromě toho je často na tazateli, aby si vybral konkrétní výzkumný nástroj a zajistil podmínky pro provádění výzkumu – místo, čas.

Tazatelé pracují s papírovými dotazníky a elektronickými průzkumy (CATI). Kde se tazatel může zúčastnit průzkumu? Především ve velkých výzkumných agenturách nebo v tazatelských sítích.

Výběr vhodného tazatele pro daný průzkum a jeho věcná příprava je velmi důležitá, protože se u respondenta může vyvolat tzv. vliv tazatele. Ten spočívá v situaci, kdy tazazel nedobrovolně objasní, která odpověď je správná nebo žádoucí s ohledem na účel průzkumu.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď