Pruvodce

Znalostní testy a psychologické testy

Na platformě Netquest můžete kromě standardních dotazníků připravit také vědomostní/znalostní testy, psychologické testy nebo pokročilé kvízy a hry. Během tvorby obsahu testu odpovědím přiřadíte body (váhy) a respondentovi po ukončení testu můžete zobrazit výsledek a k němu odpovídající zpětnou vazbu, popřípadě tyto informace automaticky odeslat e-mailem.

Chcete-li, aby test byl atraktivnější, můžete také nastavit časový limit pro odpověď. Online vědomostní testy jsou zvláště užitečné ve školách, univerzitách a firmách, které vyžadují komplexní přípravu zaměstnanců na jejich práci.

Zpět na seznam kategorií