Pruvodce - Tvorba dotazníku

Dotazník v cizím jazyce

Tato funkce umožňuje vytvoření dotazníku v jiném jazyce než českém. Výhodné je to hlavně ve výzkumech mezinárodních, multikulturních, nebo realizovaných na zahraničním trhu. Toto nastavení mění jazyk rozhraní dotazníku (změně podléhají tlačítka navigace a jiné statické prvky).

Jak vytvořit dotazník v cizím jazyce?

  1. Klikněte na hlavní záložku „Vytvoření“ (1) a následně na odkaz „Nastavení dotazníku (2).
  2. 1

  3. V nabídce „Lokalizace“ (3) vyberte požadovaný jazyk (4).
  4. Potvrďte změny kliknutím na tlačítko „Uložit“ (5).
  5. 2

  6. Efektem provedených změn je zobrazení rozhraní dotazníku ve vybraném jazyce (níže příklad).

3

Na co pamatovat?

  • Změně jazyka podléhá pouze rozhraní, tedy navigační prvky, tlačítka, instrukce a chybová hlášení.
  • Otázky musíte samozřejmě v požadovaném jazyce zadat Vy.
  • Můžete rovněž vytvořit dotazník, ve kterém se zeptáte na preferovaný jazyk a v závislosti na výběru, můžete respndenta přesměrovat na dotazník v jeho jazyce. Více naleznete v článku Přesměrování mezi dotazníky

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď