Pruvodce - Tvorba dotazníku

Dynamické odpovědi závislé na předchozích odpovědích

Funkce umožňuje definovat, místo „na tvrdo“ umístěních odpovědí, využít dříve udělené odpovědi zodpovězené v předchozích otázkách respondentem. Takové čerpání odpovědí je možné u otázek s více možnostmi výběru a u maticových.

Funkce nám umožňuje se získat konkrétní odpovědi a ne odpovědi, které mohou být hypotetické, nebo velmi obecné, v případech kdy je námi položená otázka prosazována.

Představme si, že prosíme respondenta o ocenění chuti čokolád a to na škále od 1 (Velmi špatné) – 5 (velmi dobré). Použitím dynamických odpovědí můžeme respondenta poprosit o prohloubení názoru týkající se pouze těch elementů, které byly vybrány jako „špatné“, nebo „velmi špatné“ (škála 1 a 2).

Jak využít dříve udělené odpovědi?

1. Při přidávání otázky (Podívejte se jak přidat otázku) zaškrtněte „Zadejte dynamické z předchozí otázky“.

1

2. Vyberte z roletky odpovědi, které respondent buď označil, nebo neoznačil u předchozí otázky.

3. Následně vyberte otázku, z které mají být odpovědi použité. Můžete vybrat otázku s více možnostmi výběru, nebo maticovou otázku. V případě maticové otázky musíte rovněž vybrat potřebnou škálu.

2

4. Kliknutím na zelený plus můžete přidat další škálu z maticové otázky, abyste mohli nastavit několik škál, jako např. Špatné, Velmi špatné. Po výběru klikněte na „Vložit“.

3

5. Změny potvrdíte kliknutím na „Uložit“.

4

Na co pamatovat?

  • Funkce je aktivní pouze v případě, kdy se na předchozích stránkách objeví otázka s více možnostmi výběru, nebo maticová otázka.
  • Dříve udělené odpovědi mohou být využity jedině v uzavřených otázkách s jednou, nebo více možnostmi výběru, maticových otázkách s jednou, nebo více možnostmi výběru, rankingových otázkách, u roletky, u bodové otázky, nebo u otázky typu „formulář“.
  • Při analýze takto definovaná otázka má stejné odpovědi jako otázka, ze kterých je převzala.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď