Pruvodce - Tvorba dotazníku

Filtrující a podmínkové otázky s cestami

Filtrující otázky obecně nazývané také větvenými, nebo otázky podmínkové umožňují vytvořit dotazník takovým způsobem, aby respondent zodpověděl pouze otázky, které se týkají jeho samotného.

Příklad použití

Ptáme se respondenta, zda využívá internet v mobilu. Pokud odpoví ano, zobrazíme mu doplňující otázky, např. jakého poskytovatele používá. Pokud odpoví ne, zobrazíme mu otázky např. proč nevyužívá mobilní internet, nebo ukončíme dotazník, protože respondent nesplnil naše kritéria.

Jak využít filtrující otázky?

Pro začátek je vhodné si např. na papír naplánovat, jaké bude rozložení dotazníku, např. podle jednotlivých stránek.

Následně v menu Tvorba přidejte odpovídající počet stránek dotazníku kliknutím na tlačítko „Přidat další stránku“.

Nyní zadejte všechny otázky s jejich odpověďmi do dotazníku. Jestliže jste dodali otázky dříve, nic není ztraceno. Otázky můžete přesunout na požadovanou pozici za využití tlačítka „Změnit pořadí otázek“.

Pamatujte na to, aby se související otázky pro respondenty nacházely na oddělených stránkách a filtrující otázky byly přidány jako poslední na příslušné stránky. Platforma Netquest umožňuje přesměrování respondentů mezi stránkami v závislosti na odpovědi na otázku. Není však možné zobrazovat podmíněné otázky na té samé stránce, na které se nachází filtrující otázka.

Ve filtrujících otázkách vyberte co se má stát s respondentem po vybrání dané odpovědi. Pamatujte, že můžete provést tento krok pouze případě, kdy se po stránce s filtrující otázkou nachází další stránky.

Jestliže chcete z dané stránky vrátit respondenta na společnou stránku pro všechny, nebo ukončit dotazník, nastavte odpovídající přechod v roletkovém menu „Přejít na…“ nacházejícím se mezi jednotlivými stránkami.

Důležité

Vyžadujete-li sofistikovanější metodu zobrazení stránek dotazníku, přečtěte si článek o podmíněném zobrazení stránek.

Na co pamatovat?

  • V případě komplikované logiky, je doporučeno si nejprve rozložení stránek a přechodů rozepsat na papír a teprvé poté vložit do platformy Netquest. Respondent vyplňuje Váš dotazník krok za krokem od 1. stránky k poslední, pokud nenarazí na filtrující otázku, která mu může změnit cestu.
  • Přechod nelze nastavit na stránku, na které se nachází filtrující otázka.
  • Přechod je možné použít pouze u otázek s jednou, nebo více možností výběru.
  • Nepoužívejte filtrování více než v jedné otázce na stránce. Přesměrování nebude fungovat správně, pokud se v otázce 1 na jedné stránce bude nacházet odpověď a) a tato bude směřovat na stránku 3, a v otázce 2 na té samé stránce, kde se nachází odpověď b), respondent bude přesměrován na stranu 4.
  • Před publikováním dotazníku proveďte testovací vyplnění, abyste odhalli zda všechny filtry a přechody fungují tak jak mají.
  • V případě otázky s více možnostmi výběru a vytvořením několika přechodů z různých odpovědí, přesměrování přijde z odpovědi, která byla označena jako poslední (nachází se nejníže v seznamu)

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď