Pruvodce - Distribuce dotazníku

Identifikace respondentů pomocí tokenů

Tokeny, nebo-li jinými slovy přístupové kódy, lze použít pro dva účely:

  • pokud chceme propojit vyplnění s konkrétním respondentem, jehož data máme,
  • pokud chceme zajistit, aby každý z respondentů průzkum dokončil pouze jednou.

Nejjednodušším příkladem prvního použití je situace, kdy máme e-mailové adresy klientů a pošleme jim na tento e-mail žádost o dokončení průzkumu spokojenosti. Po analýze vyplnění můžeme extrahovat nespokojené zákazníky, propojit negativní odpovědi s e-maily a podniknout další kroky ke zlepšení spokojenosti. Kromě toho můžeme také naše respondenty kategorizovat přidáním dalších informací k e-mailům, jako je oddělení nebo region (další informace naleznete v článku o štítcích).

Výběr zabezpečení průzkumu s tokeny nám dává jistotu, že průzkum bude dokončen stejnou osobou pouze jednou.

V následujícím článku je popsána konfigurace tokenů pro pozdější odeslání e-mailem prostřednictvím mechanismu Netquest. Pokud chcete distribuovat tokeny jiným způsobem (např. vytisknutím nebo stáhnout jejich export pro jiný způsob vlastní distribuce), prosím přečtěte si tento článek.

Jak zkonfigurovat dotazník s tokenem?

1.) Vyberte konkrétní dotazník a přejděte do hlavního menu Nastavení.

2.) Na stránce vyhledejte část „Bezpečnost“ a zde vyberte poslední možnost – „Nejvyšší“ úroveň zabezpečení. Také se ujistěte, že „Identifikace respondenta“ bude zapnuta.

3.) Rozhodněte, zda má být token jednorázový nebo opakovaně použitelný (více k tomu dále v článku)

Dodatečně můžete určit dobu platnosti tokenů. Po uplynutí této doby již nebude možné průzkum pomocí tokenu dokončit. Výchozí hodnota je 30 dní.

4.) Pro potvrzení změn klikněte na tlačítko „Uložit“ ve spodu stránky.

5.) Pokud máte nastavení uloženo, přejděte do hlavního menu Sběr, zde vyberte záložku Mailing a vyberte způsob, jakým chcete přidat kontakty:

  • Importovat ze souboru
  • Zadat manuálně

Importovat ze souboru

Pokud jste zvolili tuto možnost, klikněte na odkaz „Importovat ze souboru“ a dále postupujte dle instrukcí v zobrazeném okně. Pokud máte soubor již připraven, klikněte na tlačítko „Vybrat soubor CSV nebo XLSX“ a vyhledejte soubor s kontakty na svém disku. Pro import respondentů do systému klikněte na tlačítko „Přidat“.

V závislosti na množství importovaných respondentů, tito mohou být do systému přidáni během několika minut – až několika desítek minut. Výsledek importovaného souboru bude vypadat následovně:

Na levé straně se nachází importované adresy (sloupec Respondent), po pravé jsou zobrazeny individuální tokeny. Jednotlivé respondenty můžete společně s tokeny smazat kliknutím na ikonu koše, nebo je smazat všechny společně kliknutím na odkaz „Smazat vše“ nacházející se pod seznamem.

Importujete-li respondenty se štítky, výsledek může vypadat následovně:

Zadat manuálně

Klikněte na tlačítko „Zadat manuálně“, objeví se okno, do kterého zadáte e-mailovou adresu respondenta. V případě, že máte nadefinované i štítky respondentů, formulář se automaticky rozšíří o tyto pole. Zapsaného respondenta přidáte kliknutím na tlačítko „Přidat“.

Pokud máte připravený seznam respondentů, můžete pokračovat na rozeslání pozvánek.

Jak se liší tokeny na jedno a více použití?

Token na více použití se od jednorázového liší v tom, že umožňuje respondentovi opravit průzkum, který již dokončil. To je užitečné například tehdy, když otázka vyžaduje, aby si respondent vzpomněl na některé situace, nebo když se průzkum provádí v několika fázích.

Mějte však na paměti, že tento token neumožňuje provést průzkum mnohokrát. To znamená, že jedna osoba bude moci zdat pouze jeden, ne mnoho názorů (vyplnění).

Na co pamatovat?

  • Dotazník s tokenem na jedno použití umožňuje přístup pouze kompetentním osobám.
  • Token umožňuje pouze jedno otevření dotazníku respondentem (Podívejte se jak povolit respondentovi odložení dotazníku na později).
  • Nejvyšší stupeň zabezpečení můžete nastavit pouze tehdy, pokud v dotazníku nebyla nasbírána žádná data.
  • Tokeny můžou být vygenerovány pouze pro vlastní skupinu respondentů.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď