Pruvodce - Tvorba dotazníku

Jaké prvky dotazníku a poděkování lze měnit

Pamatujte, že každý dotazník se může od předchozího lišit nejenom otázkami, ale také vzhledem, nebo poděkováním za vyplnění. Editor dotazníků umožňuje změnu jak vzhledu, zobrazování otázek, ale také změnu děkovací stránky, zobrazené po vyplnění dotazníku.

Pokud se chcete dozvědět jak změnit logo, nebo pozadí dotazníku, přejděte na článek „Vlastní vzhled dotazníku„. O tom jak změnit pořadí otázek, nebo stránek v dotazníku, se dozvíte v článku „Změna pořadí otázek, nebo stránek dotazníku„.

Stránku s poděkováním za vyplnění dotazníku můžete změnit několika způsoby. Základním způsobem je změna textu poděkování, nebo přidáním obrázků, případně odkazů. Více na toto téma najdete v článku „Text k poděkování za vyplnění dotazníku„. Stránka s poděkováním může rovněž mít jinou formu – např. filmu, nebo zvuku. Po dokončení dotazníku je možné respondenta přesměrovat na jiný dotazník.

Jak mohu změnit obrazovku s poděkováním za dokončení?

Po ukončení přidávání otázek zůstaňte v hlavním menu Tvorba a přejděte na samý konec stránky. Následně najeďte kurzorem na výchozí text poděkování „Děkujeme za vyplnění tohoto dotazníku“, kde se v pravém horním rohu se objeví odkaz „Editovat“, který umožní editaci výchozí textu.

Klikněte na menu „Editovat“ a pomocí pokročilého editoru vložte vlastní text. Přidat můžete libovolné multimédium (obrázek / video), měnit velikost a barvu textu, vložit dynamický obsah, a mnohé další.

Jak po ukončení dotazníku přesměrovat respondenta na jinou stránku, nebo do jiného dotazníku?

Po ukončení přidávání otázek přejděte do hlavního menu Nastavení.

V menu Nastavení vyhledejte sekci „Akce po vyplnění“, zde vyberte možnost „Přesměrovat na externí adresu“, a do zobrazeného pole po pravé straně zadejte adresu, na kterou má být respondent přesměrován po provedeném vyplnění.

Chcete-li respondenta přesměrovat na jiný dotazník, ze sekce „Akce po vyplnění“ vyberte možnost „Přesměrovat na dotazník“ a ze zobrazeného roletkového menu vyberte odpovídající dotazník, na který má být respondent přesměrován po provedeném vyplnění.

Všechny změny provedete kliknutím na tlačítko „Uložit“.

Na co pamatovat

  • Stránku s poděkováním lze editovat kdykoliv během trvání dotazníku, nebo po jeho skončení.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď