Pruvodce - Tvorba dotazníku

Makra a dynamický obsah v dotazníku, pozvánkách a poděkováních

Během tvorby obsahu dotazníku, pozvánky k vyplnění, nebo zprávy po vyplnění (děkovný text), se často do textu vkládá osobní údaj respondenta, nebo informace týkající se jeho odpovědí. Abychom umožnili zavedení těchto informací do obsahu, náleží využít dynamický obsah a jeho makra. Princip fungování je hodně podobný jako např. ve Wordu a funkci hromadná korespondence. Kde mimo stejného textu pro všechny, můžeme každému odběrateli nastavit jinou hodnotu stahovanou z vnitřního zdroje.
V článku naleznete seznam dostupných maker spolu s informací, kde jsou dostupné. Část maker je dostupná pouze při vytváření pozvánky k vyplnění, část je dostupná pouze v dotazníku, část v e-mailu po vyplnění a část je přístupná všude. Seznam maker a jejich dostupnost je ilustrována v následující tabulce:

Dynamický obsahNázev makraE-mailová pozvánkaObsah dotazníkuDěkovací stránkaE-mail po vyplnění
Název dotazníkuTITLExxx
URL dotazníkuHREFxx
Odkaz dotazníku (HTML)LINKxx
Parametr external_keyEXTERNAL_KEY
xxxx
E-mailEMAILxxxx
TokenTOKENxxxx
ŠtítekNAZEV_STITKUxxxx
Potvrzující kódVERIFICATION_CODExx
Procentuelní výsledek testuTOTAL_%
xxx
Numerický výsledek testuTOTAL_PTS
xxx
Zpětná vazbaFEEDBACKxxx
Odpověď v otázce č. XANS_ID_Xxxx
ID respondentaID_RESPONDENT
xxx
Odkaz ke stažení výsledkuGET_RESPONSES_URL
xx
Odkaz na výsledky průzkumuSHOW_RESULTS_URL
xx

Jak vkládat dynamický obsah?

Vkládání maker a dynamického obsahu je velmi jednoduché. Existují dvě možnosti. První je použití pokročilého editoru a rozevírací nabídky „Dynamický obsah“, ze které vyberete správný prvek.

Druhou je manuální použití makra a vložení do požadovaného obsahu v podobě, jako je uvedené v tabulce výše a na příkladech níže, např. [ANS_ID_12345] nebo [ANS_ID_12345.2]. To je užitečné zejména v místech, které neobsahují pokročilý editor obsahu. Chcete-li vidět, jak makra fungují v praxi, doporučujeme provedení testovacího vyplnění nebo zaslání testovací pozvánky.

Níže je uveden seznam všech maker s příklady použití.

Odpověď udělená v dotazníku – makro [ANS_ID_12545], [ANS_ID_32645], apod.

Díky tomuto makru můžete vložit do obsahu zprávy odpovědi, které respondent udělil ve vyplněném dotazníku. Je to obzvláště výhodné v případě registrace osob na událost, nebo seminář. V obsahu se objeví pouze vybraná odpověď, nebo text napsaný respondentem – obsah otázky bude do zprávy uveden automaticky, ale pamatujte, že ji musíte samostatně vložit do šablony. Makro momentálně funguje pro tyto typy otázek: s jednou možností výběru, s více možnostmi výběru, formulář, roletka, otevřená odpověď, otázka na e-mail, datum a počet.

Příklad:

Děkujeme za přihlášení se na [TITLE].

Vyplnil/a jste následující údaje:

Přihláška na školení: [ANS_ID_123] // Otázka 1 je typ s jednou možností výběru //

Vybrané období: [ANS_ID_456] // Otázka 2 je otázkou typ roletka //

Vaše jméno: [ANS_ID_456] // Otázka 3 je otázkou otevřenou //

Efekt:

Děkujeme za přihlášení na seminář „Online dotazníkové platformy“.

Vyplnil/a jste následující údaje:

Přihláška na školení: Ano

Vybrané období: Únor

Vaše jméno: Petr Novák

Procentuální a číselný výsledek testu – makra [TOTAL_%], [TOTAL_PTS]

Pokud je Váš dotazník v podobě testu, můžete respondentovi zaslat výsledek ve formě bodů, nebo procent.

Příklad:

V testu jste celkem obdržel/a: [TOTAL_PTS] bodů. Procentuelní výsledek byl [TOTAL_%]. Gratulujeme!

Efekt:

V testu jste celkem obdržel/a: 50 bodů. Procentuelní výsledek byl 90%. Gratulujeme!

Zpětná vazba a interpretace získaného výsledku – makro [FEEDBACK]

Pokud je Váš dotazník v podobě testu a má aktivovanou zpětnou vazbu na základě získaného počtu bodů, můžete respondentovi zaslat jeho indiviuální zpětnou vazbu. Pokud je v testu několik charakteristik a zpětných vazeb, budou se zobrazovat jedna pod druhou.

Příklad:

Naše rada pro Vás: [FEEDBACK]

Efekt:

Naše rada pro Vás: Musíte zapracovat na vztazích s kolegy.
Plnění zadaných úkolů Vám jde velmi dobře.
Doporučujeme rozvoj znalostí z Vašeho oboru na interních školeních.

Štítky kontaktů a respondentů – makro [NAZEV_STITKU], např. [JMENO], [PRIJMENI], [FIRMA]

Díky těmto makrům můžete v obsahu dotazníku, v e-mailové pozvánce a v e-mailu po vyplnění, uplatnit štítky kontaktů a díky tomu personalizovat obsah každému respondentovi.

Aby vše fungovalo tak jak má, musí být splněny následující podmínky:

  • Štítky kontaktů musí být vytvořeny v odpovídající záložce
  • Kontakty musí být importovány spolu s výše uvedenými informacemi
  • Importované kontakty musí být dodány jako respondenti k dotazníku v záložce Mailing

Příklad:

Dobrý den, [JMENO],
ve firmě [FIRMA] pracujete již [OBDOBI].

Prosíme o hodnocení času stráveného v naší firmě.

Efekt:

Dobrý den, Petře,
ve firmě Netquest.cz pracujete již 2 roky.

Prosíme o hodnocení času stráveného v naší firmě.

Název dotazníku – makro [TITLE]

Makro Vám umožňuje do obsahu zprávy umístit název dotazníku, který respondent vyplnil.

Příklad:

Děkujeme za vyplnění dotazníku [TITLE]. Výsledky Vám budou zaslány v průběhu 14 dnů po ukončení výzkumu.

Efekt:

Děkujeme za vyplnění dotazníku Rizikové faktory při výrobě skla. Výsledky Vám budou zaslány v průběhu 14 dnů po ukončení výzkumu.

Identifikační kód po vyplnění dotazník – makro [VERIFICATION_CODE]

Díky tomuto makru můžete do obsahu zprávy po vyplnění vložit kód identifikující vyplnění dotazníku, který byl vygenerován danému respondentovi.

Příklad:

Děkujeme za vyplnění dotazníku. Váš identifikační kód k předložení prodejci je: [VERIFICATION_CODE]

Efekt:

Děkujeme za vyplnění dotazníku. Váš identifikační kód k předložení prodejci je: DX4J21

Parametr external_key – makro [EXTERNAL_KEY]

Pomocí tohoto makra je možné předat externí identifikátor za účelem připojení k individuálnímu vyplnění dotazníku (odpověďi).
Obvykle se v něm předává jedinečný identifikátor klienta (např. z online systému po přihlásení) nebo zdroj návštěvy (např. external_key=facebook nebo external_key=mailing).

Příklad:

Pro vyplnění tohoto dotazníku prosím přejděte na adresu: https://www.netquest.cz/dotaznik/169456/zamestnanecky-pruzkum.html?external_key=[EXTERNAL_KEY].

Efekt:

Pro vyplnění tohoto dotazníku prosím přejděte na adresu: https://www.netquest.cz/dotaznik/169456/zamestnanecky-pruzkum.html?external_key=mailing.

E-mailová adresa respondent – makro [EMAIL]

Makro zobrazuje e-mailovou adresu respondenta vyplňujícího dotazník. Může být použita pouze v případě nejvyšší úrovně zabezpečení, nebo při rozesílání e-mailových pozvánek ze systému Netquest.cz.

Příklad:

Vyplňujete dotazník jako uživatel [EMAIL], pokud toto není Váš e-mail, dotazník nevyplňujte.

Efekt:

Vyplňujete dotazník jako uživatel [email protected], pokud toto není Váš e-mail, dotazník nevyplňujte.

URL adresa dotazníku – makro [HREF]

Makro zobrazuje URL adresu dotazníku, ke kterému vytváříte pozvánku. Pokud vytváříte dotazník s nejvyšší úrovní zabezpečení, adresa bude obsahovat také token.

Příklad:

Dobrý den,
zveme Vás k vyplnění dotazníku. Naleznete ho <a href=[HREF]>této adrese</a>.

Efekt:

Dobrý den,
zveme Vás k vyplnění dotazníku. Naleznete ho této adrese.

Odkaz k dotazníku – makro [LINK]

Toto makro má podobné chování jako výše uvedené, prezentuje adresu dotazníku v HTML podobě. Hodí se, když pozvánku vytváříte rovněž v HTML jazyku (např. mailing). Formát takového linku je <a href=”[HREF]”>[HREF]</a>.

Příklad:

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Pozvánka k vyplnění</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
</head>
<body style="margin: 0; padding: 0;">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td>
Dobrý den, rádi bychom vás pozvali k vyplnění dotazníku ... Naleznete jej na adrese: [LINK].
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Efekt:

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Pozvánka k vyplnění</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
</head>
<body style="margin: 0; padding: 0;">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td>
Dobrý den, rádi bychom vás pozvali k vyplnění dotazníku ... Naleznete jej na adrese <a href=" https://www.netquest.cz/dotaznik/159877/t/d2c2e3/hodnoceni-motivacniho-systemu.html "> https://www.netquest.cz/dotaznik/159877/t/d2c2e3/hodnoceni-motivacniho-systemu.html </a>.
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Přístupový token do dotazníku – makro [TOKEN]

Díky tomu makru můžete v obsahu pozvánky zobrazovat token, díky kterému se respondent přihlásí do dotazníku s nejvyšší úrovní zabezpečení.

Příklad:

Dobrý den,
zveme Vás k vyplnění dotazníku. Pro jeho vyplnění je nutné zadat token: [TOKEN].

Efekt:

Dobrý den,
zveme Vás k vyplnění dotazníku. Pro jeho vyplnění je nutné zadat token: d2c2e3.

Pamatujte, že při použití nejvyšší úrovně zabezpečení dotazníku můžete použít makra [LINK], nebo [HREF] + [TOKEN]. V prvním případě adresa obsahuje token a systém jej rozpozná automaticky. Ve druhém případě se objeví formulář, do kterého je token nutné zadat manuálně.

Token společně s ID dotazníku – makro [[email protected]_DOTAZNIKU]

Díky tomuto makru můžete zobrazit token, pomocí kterého respondent získá přístup k dotazníku s daným ID. Podmínkou je, aby se ve zdrojovém a cílovém dotazníku vyskytoval respondent se stejnou e-mailovou adresou. Funkce je užitečná v situaci kdy potřebujeme identifikovat respondenta, ale chceme mu dát možnost např. změnit jazykovou verzi.

Příklad:

Pro vyplnění tohoto dotazníku prosím přejděte na adresu: https://www.netquest.cz/dotaznik/169456/t/[[email protected]]/holiday-survey.html

Efekt:

Pro vyplnění tohoto dotazníku prosím přejděte na adresu: https://www.netquest.cz/dotaznik/169456/t/4g6s8k/holiday-survey.html

Na co pamatovat?

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď