Pruvodce - Tvorba dotazníku

Odpověď na otázku v obsahu následujících otázek

Díky této funkci se vybrané odpovědi respondenta budou objevovat v dalších otázkách. Níže naleznete instrukce co udělat, abyste mohli využít dříve udělené odpovědi v následujících otázkách.

Jak se odvolat na odpověď z dřívější otázky?

1. Příkladová část otázky, ze které využijeme odpověď v další části dotazníku. Řekněme, že se ptáme respondenta na jeho mobilního operátora:

otaz1

2. Na předchozím obrázku vidíme, že otázka je č. 1.

3. Přidáme druhou otázku na další stránku!

4. Pokud chceme, aby se v otázce objevil název firmy, která byla vybrána v otázce č. 1, zapíšeme [Q1] – číslo se rovná číslu otázky. V náhledu editace bude otázka vypadat následovně:

otaz2

5. V průběhu vyplňování dotazníku, za předpokladu, že respondent vybere „T-mobile“, bude obsah otázky vypadat takto:

otaz3

6. Co se stane, když respondent nenajde svého operátora a zadá vlastní odpověď?

otaz4

7. Zadaný název operátora se objeví v další části dotazníku:

otaz5

Na co pamatovat?

    1. Můžeme se odvolávat pouze k odpovědím, které byly vybrány u otázek s jednou možností výběru.
    2. Otázka, ve které použijeme makro [Q…], se nemůže nacházet na stejné stránce, nebo na jedné z předchozích stránek. Otázka se musí vždy nacházet na následující straně.
    3. V netquest.cz máme ještě další možnosti vkládání dynamického obsahu do otázek. Více toho najdete v článku Údaje respondenta v částech dotazníku a v pozvánce k vyplnění a Dynamické odpovědi závislé na předchozích odpovědích.

 

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď