Pruvodce - Tvorba dotazníku

Osvědčené postupy při vytváření on-line dotazníků / průzkumů

Níže naleznete několik tipů, které zpřístupní Váš průzkum více respondentům. Struktura dotazníku v souladu s doporučeními odborníků Netquest se promítne do:

 • Většího počtu úspěšných vyplnění
 • Větší uživatelské spokojenosti s vyplněním dotazníku
 • Kratšího času potřebného k dokončení průzkumu
 • Vyšší spolehlivosti odpovědí
 • Nižšího koeficientu rezignace z průzkumu před jeho dokončením

Co byste měli mít na paměti?

Začněte pár slovy o účelu dotazníku, jeho autorovi a předpokládaném čase, který musí respondent obětovat pro dokončení průzkumu. Pokud je průzkum prováděn pro potřeby společnosti či instituce, uveďte její název a / nebo vložte logo.
Maximální doba vyplnění dotazníku by neměla přesáhnout 15-20 minut.
Po vytvoření dotazníku poskytněte odkaz třetí straně za účelem provedení testovacího vyplnění a případné diskuzi k úpravám (logiky, stylistiky, aj.).
Zkuste minimalizovat množství textu v otázkách a odpovědích. Kratší čas strávený na čtení snižuje „únavový efekt“ v závěrečných fázích průzkumu.

 • Začněte pár slovy o účelu dotazníku, jeho autorovi a předpokládaném čase nutném k vyplnění průzkumu. Pokud je průzkum prováděn pro potřeby společnosti či instituce, uveďte její název a / nebo vložte logo.
 • Maximální doba vyplnění dotazníku by neměla přesáhnout 15-20 minut.
 • Po vytvoření dotazníku poskytněte odkaz třetí straně za účelem provedení testovacího vyplnění a k případným pozměňovacím návrhům (logika, stylistika, aj.).
 • Zkuste minimalizovat množství textu v otázkách a odpovědích. Kratší čas strávený na čtení snižuje „únavový efekt“ v závěrečných fázích průzkumu.
 • Minimalizujte počet kliknutí, které potřebujete. Zvažte, zda nemůže být daná otázka sestavena jiným způsobem, čitelnějším a šetrnějším pro vyplnění, např. pomocí maticové otázky.
 • Pokládejte jasné otázky. Nezvyšujte množství textu vysvětleními typu „co měl autor na mysli“.
 • Pokud máte otázku s dlouhým seznamem odpovědí a více volbami, rozdělte je na několik kratších s méně odpověďmi.
 • Pokud je úvodní text průzkumu dlouhý a nečitelný, rozdělte jej do odstavců.
 • Vyhněte se zkratkám a frázím, kterým respondent neporozumí. Pokud pro respondenta může být dané slovo nepochopitelné, přidejte vysvětlení do závorek.
 • Nepoužívejte grafiku nebo obrázky nízké kvality. Zkuste nalézt ty ve vyšším rozlišení, ať Váš průzkum vypadá profesionálněji.
 • Používejte jazyk správně, věnujte pozornost pravopisu a interpunkci.
 • Nepište VELKYMI PISMENY nebo tzv. vlnu (VeLkYmI PiSmEnY).

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď