Pruvodce - Distribuce dotazníku

Personalizace dotazníku a pozvánky k vyplnění

Pokud vlastníte databázi kontaktů s jejich doplňujícími údaji (Jak s nimi pracovat na Netquest se dozvíte zde), můžete na Netquest vytvořit dotazník a pozvánku na něj, a tyto informace v nich formou štítků (maker či proměnných) použít.

V části dotazníku se díky nim můžete na respondenty obracet jako na Pána/Paní, nebo např. jménem. Systém se postará o to, aby každý respondent obdržel odpovídající část. Vy musíte pouze vytvořit „šablonu“, jejíhž obsah bude systém pro každého respondenta dynamicky měnit.

Výhodou použití tohoto mechanismu je pocit vyjímečného zacházení v očích vašich respondentů. To ale není jediný případ použití, příkladů je mnoho. Píšeme o nich na našem blogu v článku Personalizované dotazníky.

Náš mechanismus funguje podobně jako např. u hromadné korespondence ve Wordu.

Jak vytvořit personalizovanou pozvánku?

Před přidáním respondentů ze své databáze se nejprve ujistěte, že má váš dotazník nastavenou nejvyšší úroveň zabezpečení a zapnutou identifikaci respondenta. Více o tomto tématu si můžete přečíst v článku Identifikace respondentů pomocí tokenů.

Pro kompletní personalizaci dotazníku, nebo pozvánky k vyplnění dotazníku, je zároveň nutné ke kontaktům nejprve přidat štítky, provést tak můžete ve „Správě štítků“, o které píšeme zde.

1.) Přejděte do hlavního menu Sběr a následně vyberte záložku Mailing.

Pro potřeby tohoto článku poslouží štítky „JMENO“, „ODDELENI“ a „POZICE“, zobrazené společně s dalšími na obrázku níže.

2.) Pokud máte importovaný seznam respondentů společně s definovanými štítky, klikněte na tlačítko „Vytvořit novou pozvánku“.

3.) Projděte následujícími kroky až k definici obsahu pozvánky.

4.) V pokročilém editoru klikněte na menu „Dynamický obsah“ a použitím maker v textu nadefinujte obsah personalizované pozvánky. Systém, mimo jiné, v roletce analogicky nabídne makra odpovídající štítkům, které byly zadefinovány ve „Správě štítků“. Podle potřeby do textu zadejte odpovídající štítky.

V části nacházející se pod editorem si můžete prohlédnout zprávu ve výsledné podobě, kdy jsou pro účely ukázky štítky nahrazeny daty prvního importovaného respondenta.

Jak vytvořit personalizovaný dotazník?

1.) V tomto případě musí být váš seznam respondentů definován stejným způsobem, jako v případě personalizované pozvánky.

Obdobně jako v případě pozvánky, i v dotazníku můžete využít své štítky kliknutím na menu „Dynamický obsah“. Na odpovídající místa zadejte názvy štítků v hranatých závorkách nebo je vyberte z menu. Vložit je můžete například např. do tvaru otázky:

[JMENO], jaká je pravděpodobnost, že byste doporučil pozici [POZICE] v oddělení [ODDELENI] známému?

Výsledek v dotazníku bude vypadat následovně:

Na co pamatovat?

  • Pro vytvoření dynamické části dotazníku a pozvánky k vyplnění musíte dotazníku nastavit nejvyšší úroveň zabezpečení.
  • Dynamické štítky se objeví pouze v případě, pokud byly u respondenta vyplněny
  • Personalizovat pomocí štítků a/nebo dalších typů maker můžete i v dalších částech systému, jako jsou např. E-mail po vyplnění, Alerty, Reporty, nebo odpovědích na otázky.
  • Štítky nesmí neobsahovat diakritiku, píší se velkými písmeny, a jako mezeru používáme znak „_“

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď