Pruvodce - Tvorba dotazníku

Podmíněné zobrazení stránek

Velmi často v průzkumech chceme zobrazovat stránky nebo otázky pouze vybraným respondentům. Zeptáme se například respondenta, jakou značku automobilů zná. Zobrazíme seznam 10 značek, ale respondent si vybere pouze 7. Chceme-li dále prohloubit tuto otázku, nemá smysl se ptát na ty 3 značky, které respondent nezná, ale zmínit již pouze 7 známých značek.

Dalším příkladem je průzkum uvnitř organizace, kde žádáme zaměstnance, aby zhodnotili spolupráci s ostatními útvary. Pokud někdo s právním oddělením nespolupracuje, neměli bychom mu klást otázky ohledně hodnocení právního oddělení. V Netquest lze tohoto dosáhnout pomocí tzv. „Pravidel zobrazení“ (stránky), které umožňují definovat podmínky, za kterých se má určitá stránka zobrazit, eventuelně nezobrazit. Tyto podmínky mohou být postaveny na základě:

Podmínky lze vzájemně kombinovat pomocí logických operátorů AND a OR, díky nimž existuje mnoho možností tvorby dynamického, inteligentního dotazníku.

TIP

Pokud plánujete jednodušší typ průzkumu, kdy má být přesměrování ovlivněno odpovědí na otázku s jednou možností výběru, je lepší zapnout pravidla na úrovni odpovědi v otázce. Jak využít základních možností přesměrování respondenta naleznete v tomto článku.

Jak definovat pravidla zobrazení stránek?

Pro začátek vytvoříme dotazník s otázkami, které navazují na předchozí odpovědi respondenta a jsou na oddělených stránkách.

Pro příklad to bude otázka s více možnostmi výběru na téma jak náš respondent tráví volný čas.

Následně vytvoříme prohlubující otázky, kdy každá z nich navazuje na udělenou odpověď. Každá z těchto otázek se musí nacházet na samostatné stránce. Jako reakci na vybranou odpověď „Sportuji“ respondentovi zobrazíme další otázku:

Jakmile je vše připraveno, přejdeme k definování pravidel zobrazení stránek. U každé stránky dotazníku se v jejím pravém horním rohu se nachází možnost „Pravidla zobrazení“.

Po rozkliknutí tohoto odkazu se otevře menu „Pravidel zobrazení“, kde vyberte požadovanou základní otázku, na kterou má aktuální stránka navazovat. Na výše uvedeném příkladu to bude otázka „Jak trávíte volný čas?“, která automaticky aktivuje možnost výběru odpovědí na tuto otázku, ze kterých vybereme požadovanou „Sportuji“.

Nakonec vyberte, zda má být pravidlo aplikováno v případě splnění jedné podmínky, nebo všech. Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko „Uložit“. Analogicky můžete postupovat u všech ostatních otázek Vašeho průzkumu.

Důležité

Pravidla zobrazení jsou dostupná výhradně v účtu typu Enterprise a balíčku VIP.

Na co pamatovat?

  • Na stránce, opírající se o pravidla, můžete umístit více otázek než jednu a všechny budou zobrazeny shodně nadefinovanými pravidly (tzv. blok prohlubujících otázek).
  • Vytvořená pravidla můžete kdykoliv editovat, nebo odebírat.
  • Pravidlo musí být postavené na základě otázek, které jsou umístěny na předchozích stránkách dotazníku.
  • Můžete přidat několik podmínek, které budou spojené operátorem AND (musí být splněny všechny podmínky), nebo OR (stačí splnit jednu z podmínek).

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď