Pruvodce - Tvorba dotazníku

Tvorba a přidávání otázek

Nejdůležitější součást procesu vytváření průzkumu. Platforma Netquest umožňuje přidat libovolný počet otázek různých typů. Stojí za to připomenout, že čím více otázek, tím více informací získáte od respondentů. Buďte však opatrní – příliš mnoho otázek není žádoucí, zejména v on-line průzkumech.

O vhodných postupech při vytváření dotazníků jsme psali na našem blogu:

Jak přidat otázku do dotazníku?

1.) Pro začátek přejděte do hlavního menu Tvorba

2.) Z nabídky vyberte první možnost „Přidat úvod nebo otázku / Textový blok“.

3.) Objeví se pole, do kterého můžete zadat text. Využít můžete i pokročilého editoru, ten aktivujete kliknutím na symbol hůlky po pravé straně pole.

4.) V pokročilém editoru máte možnost zvýraznit text, měnit barvu a velikost, zarovnání, vkládat obrázky a videa, nebo použít dynamického obsahu, a mnohé další. Dodatečně můžete využít i HTML kódování.

Co v případě, kdy mám dotazník již připravený?

Použijte možnost „Změnit pořadí otázek“, uchopte daný textový blok nebo otázku a přesuňte na požadované místo.

Jaké jsou dostupné druhy otázek?

 • Textový blok – obvykle se používá pro uvedení podrobných pokynů, nebo pro úvod k dotazníku
 • Otázka s jednou možností výběru– respondent má možnost výběru jedné odpovědi, např. Vyberte pohlaví: muž, žena.
 • Otázka s více možnostmi výběru – dotazovaný může vybrat několik odpovědí z několika dostupných, např.: Které z uvedených značek znáte?
 • Maticová otázka s jednou možností výběru – respondent má v daném řádku (vztahující se k jedné věci) možnost výběru jedné odpovědi, která je jeho zdáním nejlepší, např.: Máte rádi léto – Rozhodně ano, Spíše ano, Nevím, Spíše ne, Rozhodně ne.
 • Maticová otázka s více možnostmi výběru – respondent má možnost vybrat několik odpovědí (které se váží k jedné věci), např. Vyberte svoje vzdělání – Základní, Střední, Vyšší; Vyberte vzdělání matky; Vyberte vzdělání otce.
 • Otevřená otázka – umožňuje svobodnou odpověď na dané téma, např. Jaké změny by se podle Vás měli provést?
 • Rankingová otázka – respondent je požádán o seřazení odpovědí, např. Seřaďte od nejvyššího po nejnižší.
 • Přidělování bodů – respondent rozdělí mezi odpovědi námi zvolený počet bodů.
 • Roletka – respondent vybírá jednu z možností – např. Měsíc narození
 • Formulář – otázka se skládá z několika tvrzení, ve kterých žádáme respondenta např. o udání svých osobních údajů – jméno, příjmení, profese, atd..
 • Posuvníková otázka – umožňuje respondentovi hodnotit na námi dané škále, pomocí posuvníku
 • Numerická otázka – respondent může zadat jedině číslo, nemůže zadat písmena, např. Kolik let ve firmě pracujete?
 • E-mailová otázka – respondent je požádán o e-mail – akceptovány jsou pouze odpovědi obsahující charakteristické znaky (např. obsahující „@“).
 • Datumová otázka – respondent má zadat konkrétní datum (vybere pomocí kalendáře), např. datum narození.
 • NPS otázka – otázka používající metodiku Net Promoter Score se obvykle používá na průzkumy spokojenosti s produktem, službou nebo procesem. Spočívá v položení otázky o ochotě doporučení společnosti rodině nebo přátelům a odpovídat se na ní pomocí stupnice 0-10. Index NPS, počet kritiků, promotérů a neutrální hodnoty se vypočítávají na základě četnosti odpovědí.
 • Hodnocení – respondent odpoví na otázku položenou hodnocením – poskytne odpovídající počet hvězdiček/liků/srdíček, apod., např. Jak hodnotíte náš zákaznický servis?
 • Vložení souboru – umožňuje přiložit soubor k dotazníku (ve formátech doc, xls, pdf nebo jpg), což je užitečné zejména při vytváření formuláře a například přidávání životopisu, fotografie nebo jiného dokumentu.

Všechny typy otázek jsou představeny v našem vzorovém dotazníku.

Menu / definice otázky

Na obrázku níže naleznete základní menu otázky typu Otázka s více možnostmi výběru. Toto menu je vždy rozděleno do 3 hlavních částí. V horní levé části naleznete pole pro zadání samotné otázky, pod tímto polem menu pro definování odpovědí, a po pravé straně dodatečné možnosti pro vybraný typ otázky.

Na co pamatovat?

 • Otázky můžeme přidávat v každém momentu trvání dotazníku, stejně jako měnit a přidávat odpovědi.
 • Pokud definujete větší množství odpovědí, využijte možnosti tabulátoru, který Vám práci velmi usnadní – stačí když po zadání odpovědi kliknete na tabulátor a systém Vás automaticky přenese do pole pro novou odpověď. Alternativou je možnost hromadného zkopírování odpovědí použitím funkce „Importovat odpovědi (Word/Excel)“.
 • Po přidání otázky lze v některých odpovídajících případech změnit její typ.
 • Při vytváření nové otázky můžete zkopírovat odpovědi z předchozích otázek ve Vašich dotaznících pomocí odkazu „Kopírovat odpověď z jiné otázky„.
 • Místo vytváření otázky od samého začátku, můžete otázku zkopírovat ze svého dotazníku, nebo z dostupných šablon.
 • Pokud smažete otázku, ve které již byly nasbírány odpovědi, tyto odpovědi budou rovněž smazány. Stejně tak tomu je v případě smazání jednotlivých odpovědí.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď