Pruvodce - Tvorba dotazníku

Připisování bodů (vah) k odpovědím otázky

Tato funkce umožňuje připisovat body k zadaným odpovědím, které budou vybírat respondenti. Tvůrce může při tvorbě dotazníku přiřadit libovolný počet bodů k jakékoliv odpovědi v dané otázce, nezávisle na jejím formátu. To je užitečné zejména při vytváření některých testů (např. hodnotících, psychologických nebo při ověřování znalostí respondenta) používaných např. při náboru nebo v konkurzech.

O tématu testů a zpětné vazby jsem psali také na našem blogu:

Jak připsat body k otázkám?

1.) Aby bylo možné připisovat body k odpovědím, je nutné při výběru typu dotazníku (Vytvoření nového dotazníku) vybrat typ Uživatelský test.

2.) Přejděte do hlavního menu Projekty a následně vyberte záložku Testy, ve které vyberte odpovídající test.

3.) Chcete-li upravit otázky, přejděte do hlavní menu Tvorba

4.) Vyberte dříve vytvořenou otázku a najeďte kurzorem myši nad její obsah. V pravém horním rohu se objeví možnosti editace otázky. Pro přiřazení bodů k odpovědím klikněte na možnost „Body“.

5.) Každé odpovědi přidělte odpovídající počet bodů a následně potvrďte změny kliknutím na tlačítko „Uložit“. Pokud chcete odebrat již přiřazené body z otázky, klikněte na odkaz „Odebrat body z otázky“.

Pokud je na výběr několik odpovědí a pouze některé z nich jsou správné, vše, co je nutné udělat, je přiřadit záporné skóre nesprávným odpovědím – k zadanému číslu přidejte znaménko „-“. To odečte body v případě, že respondent vybere všechny možné odpovědi.

Fungování bodů v otázkách typu numerická a přidělování bodů

V případě výše uvedených dvou typů otázek, kde musí respondent vždy odpovědět v numerické podobě, se body převádějí na váhy (multiplikátory). Hodnota zadaná respondentem a přiřazená váha se budou počítat do konečného výsledku testu nebo charakteristiky. Pokud je například v otázce uvedeno 20 odpovědí a váha této odpovědi je nastavena na 0,5, bude do konečného výsledku zahrnuto 20 × 0,5 čili 10 bodů.

Situace je podobná s otázkou o přidělování bodů, kromě toho, že v tomto případě můžeme definovat body pro každou z odpovědí a do celkového výsledku bude započítán součet výsledků multiplikovaných hodnot zadaných respondentem s přidělenými váhami. Například pokud v otázce, kde bylo třeba oddělit 100 bodů a respondent přiřadí 80 odpovědi A a 20 odpovědi B a tvůrce zadefinoval body: A s 0,2 a B s 0,8, bude konečný vypočtený výsledek pro test: 80 × 0 , 2 + 20 × 0,8 = 16 + 16 = 32 bodů

Na co pamatovat?

 • Můžete se rozhodnout, zda chcete po průzkumu zobrazit výsledky respondentovi (Podívejte se jak), a také nakonfigurovat interpretaci výsledků tak, aby respondent obdržel krátký textový popis získaného výsledku.
 • Negativní body můžete přidat, pokud například chcete odečíst body za poskytnutí nesprávné odpovědi.
 • Body v dané otázce musí být definovány pro každou odpověď, v opačném případě nebude přidělení bodů možné.
 • Přidělit body k odpovědím můžete provést před začátkem sběru dat, v průběhu sběru dat i po jeho ukončení.
 • Body můžete přiřazovat výhradně k otázkám typu:
  • S jednou možností výběru
  • S více možnostmi výběru
  • Roletka
  • Maticová s jednou možností výběru
  • Maticová s více možnostmi výběru
  • Rankingová
  • Posuvníková
  • Numerické
  • Přidělování bodů

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď