Pruvodce - Tvorba dotazníku

První kroky – jak vytvořit dotazník a provést průzkum?

Tento článek Vám představí rychlý proces tvorby dotazníku na webové platformě Netquest.cz, zmíní některé ze základních možností, a čeho s nimi lze dosáhnout.

Založení účtu

Pro jakoukoliv práci v rozhraní je nutná registrace ve službě Netquest.cz.
Registrovat se můžete kliknutím zde a vyplněním registračních údajů.

Během procesu registrace obdržíte na registrační e-mail aktivační link, kterým registraci potvrdíte. Teď už nezbývá nic jiného než použít daný e-mail pro přihlášení do účtu a začít s tvorbou dotazníku.

Vytvořte svůj první projekt

Po přihlášení klikněte v pravém horním menu na Vytvořit nový projekt. Z menu vyberte jaký typ projektu chcete vytvořit. Tuto část popisujeme detailněji zde.

Jak se pohybovat v uživ. účtu

Na obrázku níže je vidět rozložení uživatelského panelu. Panel má několik částí, umístěných v analogickém pořadí, jak byste měli postupovat během procesu tvorby dotazníku.

1.) Tvorba, 2.) Vzhled, 3.) Nastavení, 4.) Distribuce, 5.) Analýza, 6.) Reporty

Tvorba – začínáme s tvorbou otázek a odpovědí.

Pro vytvoření úvodního textu nebo otázky klikněte na Přidat úvod nebo otázku.

Detailní informace o všech dostupných typech otázek, nebo jejich tvorby, naleznete v průvodci – Tvorba otázek.

Vzhled – designujeme dotazník

Nyní můžete dotazník upravit dle barev své společnosti, organizace nebo cílem průzkumu. Pomocí pokročilého editoru můžete přidat logo, nastavit barvu textu a tlačítek, vybrat font a jeho velikost, nebo změnit pozadí dotazníku. Více o těchto možnostech naleznete zde.

Nastavení – měníme pokročilé možnosti dotazníku

V této části můžete nastavit mnohá nastavení týkající se akce před/během/po vyplnění dotazníku, úroveň zabezpečení – kdo k němu bude mít přístup, a desítky dalších možností nastavení.

Sběr – distribuce dotazníku

Po uložení všech nastavení přejděte do části Sběr, zde naleznete vše co je spojené s distribucí dotazníku.

Nejdůležitější částí je odkaz dotazníku, ten můžete zkopírovat distribuovat směrem k respondentům. K dispozici máte i jiné formy distribuce, jako je např. e-mailová pozvánka, distribuci formou iframu, pop-up okna, QR kódu, nebo propojení s externími aplikacemi, jako jsou např. Sales Force či LiveChat.

Dotazník můžete také umístit na doménu Vaší společnosti – detailní informace k tomuto tématu naleznete v článku Dotazník na doméně Vaší společnosti.

Analýza – analyzujeme odpovědi

Tato část zodpovídá za prezentování a analýzu nasbíraných výsledků v dotaznících.

V záložce „Agregované výsledky“ naleznete souhrn všech nasbíraných odpovědí. Výsledky jsou obvykle prezentovány formou grafů a tabulek. Všechna data jsou aktualizována v reálném čase a ihned po provedeném vyplnění jsou zde viditelná.

Reporty – tvoříme reporty

V části Reporty můžete tvořit vlastní reporty. Obsah reportu je zcela individuální, jeho jednotlivé části si vybíráte v předchozí podsekcích části Analýza. Report si můžete barevně definovat, nastavit jednotlivé kategorie a přidat vlastní vysvětlivky k nasbíraným datům.

Všechny dostupné reporty můžete odesílat ve vybraný den a hodinu nadefinovanému příjemci.

Na co pamatovat?

  • Výše uvedené možnosti se mohou lišit v závislosti na typu účtu. Detailní popis možností účtů naleznete zde.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď