Pruvodce - Tvorba dotazníku

Vlastní odpověď respondenta v otázce – odůvodnění, nebo prohloubení odpovědi

Tato funkce respondentovi umožňuje odůvodnit svoji odpověď, prohloubit ji, případně okomentovat. Získáváte tedy mimo kvantitativních odpovědí, i odpovědi kvalitativní, které Vám prohloubí obraz zkoumaného tématu.

Možnost připsání vlastního textu respondenta k předdefinované odpovědi je dostupná v otázkách s jednou i více možnostmi výběru, stejně tak jako např. v maticových otázkách.

Jak povolit možnost zadaní vlastní odpovědi respondenta?

Otázka s jednou možností výběru

Během editace otázky aktivujte možnost „Vlastní odp.“, která se nachází po pravé straně od polí pro zadání odpovědí na otázku.

Navíc, po pravé straně v části „Dodatečné možnosti“ máte možnost volby, zda bude vlastní odpověď povinná.

Maticová otázka

Během editace otázky povolte v části „Dodatečné možnosti“ položku „Možnost zdůvodnění odpovědi“ a následně tuto možnost aktivujte pro konkrétní odpověď ve sloupci, zapnutím možnosti „Rozvinutá“.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď