Pruvodce - Tvorba dotazníku

Vše o podmíněném zobrazování stránek: přesměrování z otázky i poslední stránky

Jednou z výhod Netquest.cz je možnost vytváření pokročilých dotazníků, jejichž části se mohou odvíjet od dříve udělených odpovědí.

Můžete toho dosáhnout díky podmíněnému zobrazování stránek dotazníku, které získáte dvěma způsoby – přesměrováním respondenta na danou stránku, nebo podmíněným zobrazením stránek.

Cílem tohoto článku je shrnout informace z jednotlivých článku věnovaných jednotlivým způsobům podmíněného zobrazení stránek.

Na čem závisí přesměrování respondenta na stránky dotazníku?

Je to nejjednodušší způsob vytváření dotazníků, ve kterých část je otázek závislá na předchozích odpovědích respondenta. Závisí to na rozvětvení cesty odpovědí (tzn. filtrujících otázek) na dvě rovnoběžné cesty, které se mohou později opět spojit v jednu, nebo ne.

Na příklad se můžeme respondenta zeptat jestli vlastní řidičský průkaz. Pokud bude odpověď „ano“, přesměrujeme respondenta na cestu A, která obsahuje otázky týkající se automobilu. Pokud odpoví „ne“, přesměrujeme respondenta na cestu B, která nebude obsahovat otázky týkající se automobilu.

1Tímto způsobem nám bude dotazník rozdělovat respondenty na dvě skupiny, na ty co mají řidičský průkaz a na ty co ho nemají.

Jinou možností je vytvoření stránek s dodatečnými otázkami pro respondenty, kteří na danou otázku konkrétně odpoví.

Například respondenti, kteří odpoví záporně na vlastnictví řidičského průkazu, přejdou k další otázce po cestě B. Respondenti, kteří odpoví kladně, přejdou po cestě A k doplňujícím otázkám. Po zodpovězení doplňujících otázek budou přesměrováni na cestu B.

2Ve výše uvedeném případě, ve kterém se cesta A znovu spojuje s cestou B, se využívá dodatečné přesměrování a to z koncové stránky.

Přesměrování je využíváno k přesměrování respondenta na požadovanou stránku dotazníku po vyplnění všech otázek, nezávisle na udělených odpovědích.

Díky tomuto přesměrování, po udělení všech odpovědí respondentem, ho můžeme přesměrovat na libovolnou část dotazníku, nebo ukončit dotazník, nebo ho můžeme přesměrovat na jiný dotazník.

Pamatujte, aby filtrující otázka byla poslední přidanou otázkou na dané stránce.

Více o filtrovacích otázkách najdete v článku „Filtrující otázky, podmínkové a cesty„.

Na čem závisí podmíněné zobrazení stránek?

Podmíněné zobrazení stránek je trochu komplikovanější způsob, ale umožňuje nám zobrazení dodatečných stránek s otázkami závislých na předchozích odpovědích. Podle toho co respondent odpoví, budou se mu zobrazovat požadované stránky, nebo ne.

Dodatečně se můžete rozhodnout jestli mají být splněny všechny podmínky, nebo pouze jedna.

Například se můžeme respondenta zeptat na otázku, jakému se věnuje sportu a vytvořit seznam odpovědí s více možnostmi výběru, který bude obsahovat několik různých sportů. V závislosti na tom, které sporty vybere, můžeme respondentovi zobrazit stránky s otázkami týkající se daného sportu.

Funguje to na principu zjišťování, jestli na stránce s otázkou byly splněny podmínky k zobrazení následující stránky. Pokud nemůže být následující stránka zobrazena, je kontrolována další, atd. Znamená to, že ve výše uvedeném příkladu s otázkou na sport je jako následující stránka otázka týkající se fotbalu. Pokud respondent označil fotbal, zobrazí se mu stránka o fotbale. Pokud ne, tak systém bude zjišťovat podmínky pro další stránku, týkající se třeba běhání.

3Pamatujte, že různé podmínky se spolu mohou spojovat pomocí logických funkcí AND a OR.

Více o podmíněném zobrazení stránek najdete v článku „Podmíněné zobrazení stránek„.

Jak funguje spojení podmíněného zobrazení a přesměrování?

Netquest.cz umožňuje spojení filtrujících otázek (či-li přesměrování) a podmíněného zobrazení stránek v jednom dotazníku, nebo na jedné stránce.

V případě, kdy na jedné stránce umístíme otázku, která má respondenta přesměrovat na odpovídající cestu, nebo otázku, na jejímž základě se budou zobrazovat podmíněné stránky, tak nejdříve bude fungovat přesměrování a pak teprve se budou zjišťovat podmínky pro zobrazení stránky.

Pamatujte, že mechanismus podmíněného zobrazování stránek je více univerzálním způsobem na větvení dotazníků. Libovolný dotazník, který používá přesměrování, můžeme snadno vytvořit pomocí mechanismu podmíněného zobrazování stránek. Obráceně, či-li podmíněné zobrazování stránek pomocí přesměrování, není vždy možné.

Na co pamatovat

  • Na stránky zobrazované v náhodném pořadí nemůžeme přesměrovávat z filtrujících otázek. Aby takové přesměrování bylo možné, musí se stránky zobrazovat v regulérním pořadí.
  • V případě komplikovaných dotazníku s velikým počtem rozvětvení, nebo podmínek, se vyplatí nejprve vytvořit skicu na papír, kde si vyznačíte otázky na stránky a přechody mezi nimi.
  • Využitím přesměrovávací otázky, můžete respondenta klidně přesměrovat do jiného dotazníku. Pamatujte na to, že v takovém případě je aktuálně vyplňovaný dotazník ukončen, proto by otázky tohoto typu měli být až na konci.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď