Pruvodce - Tvorba dotazníku

Výsledky testu a zpětná vazba pro respondenta po vyplnění dotazníku

Tento modul platformy Netquest je vhodný např. v případě vytváření vědomostních/znalostních testů. Umožňuje respondentovi seznámit se s úrovní jeho vlastních znalostí o studovaném tématu.  Respondentovi je možné zobrazit výsledky testu spolu s jejich interpretací, například „Výsledek testu: 48/50 bodů. Gratulujeme! Skvělý výsledek. “

O tématu testů a zpětné vazbě jsme psali na na našem blogu:

Jak respondentovi zobrazit výsledky po ukončení testu?

1.) Vytvořte test (Podívejte se jak), nadefinujte jeho obsah (Podívejte se jak) a přiřaďte body k jednotlivým odpovědím (Podívejte se jak).

2.) Přejděte do hlavního menu Nastavení a zde se posuňte do části „Po vyplnění“, ve které aktivujte možnosti „Zobrazit zpětnou vazbu po vyplnění dotazníku“ a „Respondenti mohou stáhnout své odpovědi jako soubor“ – vybráním této možnosti aktivujete další dodatečné pod možnosti.

3.) Klikněte na tlačítko „Uložit“ se spodu stránky. Po úpěšném uložení změn automaticky aktivujete nový modul „Zpětná vazba“, jako je vidět na obrázku výše. Přejděte do této záložky.

4.) Pokud je váš test rozdělen na témata zkoumající různé oblasti, pomocí tlačítka „Přidat novou vlastnost“ vytvořte potřebný počet vlastností (například věda, morálka, atd.).

5.) Zadejte název vytvářené vlastnosti a označte odpovědi v konkrétních otázkách vztahující se k vytvořené vlastnosti.

6.) Uložte vlastnost kliknutím na tlačítko „Uložit“ a vraťte se do záložky „Zpětná vazba“, nebo klikněte na tlačítko „Uložit a přidat následující“ pro přidání další vlastnosti.

7.) Klikněte na tlačítko „Přidat novou zpětnou vazbu“, zobrazí se vám následující stránka:

Na této stránce:

  • Pojmenujte vytvořenou informaci (např. výsledek znalostí)
  • Zadejte podmínky jaké musí vlastnost splňovat pro zobrazení zpětné vazby respondentovi: a) vyberete vlastnost (např. Města), b) vyberete podmínku výsledku vlastnosti (průměr nebo součet), c) vyberte matematický operátor, kterým se má podmínka řídit, d) vyberte jestli se výsledek má týkat absolutní hodnoty, nebo hodnotě vlastností, e) zadejte odpovídající hodnotu
  • Můžete přidat další kombinující pravidlo kliknutím na tlačítko „+“.
  • Do pole „Obsah zpětné vazby“ zadejte odpovídající text, který bude zobrazen respondentovi při dodržení nadefinovaných pravidel vlastnosti.

8.) Uložte zpětnou vazbu kliknutím na tlačítko „Uložit“ nebo klikněte na tlačítko „Uložit a přidat následující“ pro přidání další zpětné vazby.

Na co pamatovat?

  • Zobrazení výsledků respondentovi je možné pouze v případě, že se jedná o projekt -> test (a nikoliv klasický dotazník)
  • Je možné vytvořit test zkoumající několik vlastností a pro každou z nich vytvořit vlastní interpretaci.
  • Funkce je dostupná pouze v případě, že odpovědím byly přiděleny body (Podívejte se jak).
  • Pokud vám nevyhovuje předdefinovaná podoba prezentace výsledků testu, můžete pomocí širokého množství maker respondentům nadefinovat vlastní, a to jak na stránce s poděkováním za vyplnění testu, tak v obsahu e-mailu po vyplnění testu

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď