Pruvodce - Tvorba dotazníku

Změna pořadí otázek, nebo stránek dotazníku

Vytvořili jste celý dotazník, ale zjistili jste, že pořadí otázek není správné? V dotazníku to můžete snadno změnit. Správné pořadí otázek a jasné rozložení průzkumu na stránky může mít pozitivní dopad na přehlednost průzkumu, jeho „přívětivost“ a snadnost jeho vyplnění respondentem.

Jak změnit pořadí stran/otázek?

1.) Vyberte odpovídající dotazník a přejděte do hlavního menu Tvorba. V jeho pravé horní části se nachází dvě tlačítka „Změnit pořadí stránek“ a „Změnit pořadí otázek“.

2.) Klikněte na odpovídající tlačítko a pomocí funkce uchopit a přesunout přesuňte vybranou otázku / stránku na požadované místo v dotazníku.

3.) Jakmile budete mít pořadí v požadované podobě, potvrďte změnu kliknutím na tlačítko „Ukončit změnu pořadí stránek / otázek“.

Na co pamatovat?

  • Pořadí otázek/stránek je vhodné nastavit logicky a přehledně, jelikož to má vliv na přehlednost dotazníku.
  • Změnu pořadí otázek/stránek můžete provést kdykoliv.
  • Pomocí změny pořadí stránek můžete přenášet otázky mezi stránkami.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď