Pruvodce - Znalostní testy a psychologické testy

Časový limit vyplnění

Pokud chcete, aby byl průzkum nebo test dokončen v určitém čase, nebo pokud má každá stránka průzkumu nebo testu časový limit na jeho dokončení, můžete použít funkci „Časový limit vyplnění“. Tato funkce umožňuje nastavit časový limit pro konkrétní rozsah stránek i pro celý průzkum. Kromě toho je možné nastavit tento limit tak, aby byl počítán pro každou stránku průzkumu samostatně nebo aplikován na konkrétní rozsah průzkumu.

Tato funkce je užitečná zejména v případě testů znalostí, v soutěžích, e-learningových kurzech, nebo ve školách, protože umožňuje předem určit, kolik času může daný respondent strávit jednou otázkou / stránkou nebo celým testem.

V případě stránky s časovým limitem zahrnuje test počítadlo (v pravém horním rohu), které odpočítává zbývající čas do odpovědi.

V případě, kdy se na stránce nachází několik otázek a limit pro vyplnění uplyne, již udělené odpovědi se uloží a zobrazí se další stránka (pokud je nastaven limit pro každou stránku), nebo bude dotazník ukončen (pokud je limit nastaven pro celý dotazník).

Jak nastavit časový limit vyplnění pro celý dotazník?

1.) Po připravení obsahu testu přejděte do hlavního menu Nastavení, kde v sekci „Časový limit vyplnění“ aktivujte možnost „Nastavit časový limit vyplnění“.

2.) V následující části „Rozsah časového limitu“ aktivujte možnost „Pro celý dotazník“ a části „Nastavení časového limitu“ vyberte, zda se má limit počítat pro celý uvedený rozsah nebo pro každou stránku odděleně.

3.) Nakonec zadejte časový limit v sekundách, např. 3600 sekund je 1 hodina.

V případě limitu počítaného pro vybraný rozsah stránek je možné formulovat zprávu, která se zobrazí respondentovi po uplynutí časového limitu – výchozí zpráva je „Časový limit vyplnění byl překročen“.

4.) Pro uložení změn klikněte na tlačítko „Uložit“ ve spodu stránky.

Jak nastavit časový limit vyplnění pro celý dotazník?

1.) Po připravení obsahu testu přejděte do hlavního menu Nastavení, kde v sekci „Časový limit vyplnění“ aktivujte možnost „Nastavit časový limit vyplnění“.

2.) V následující části „Rozsah časového limitu“ aktivujte možnost „Pro vybraný rozsah stránek“ a z dostupných možností vyberte čísla stránek (od – do).

Pokud se má limit počítat pro každou stránku zvlášť, v části „Nastavení časového limitu“ vyberte možnost „Počítán pro každou stránku odděleně“. Díky tomu bude mít každá stránka z vybraného rozsahu svůj vlastní časový limit. Nakonec zadejte požadovaný časový limit v sekundách, např. 3600 sekund je 1 hodina.

3.) Pro uložení změn klikněte na tlačítko „Uložit“ ve spodu stránky.

Na co pamatovat?

  • Nezapomeňte nastavit časový limit podle počtu a složitosti otázek. U otevřených otázek mohou respondenti potřebovat více času na formulaci odpovědi než na otázky uzavřené.
  • Test se před spuštěním vyplatí nejdříve vyzkoušet, abyste zjistili jestli nejsou časové limity moc krátké.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď