Pruvodce - Znalostní testy a psychologické testy

Náhodné zobrazování otázek a stránek

Specifickým typem dotazníku jsou dotazníky připravené pro potřeby testů na kontrolu znalostí, kvízů nebo e-learningu používaných ve školách nebo na vysokých školách. Totéž platí, pokud chceme, aby průzkumy obsahovaly náhodný prvek – z jakéhokoli důvodu. V takových případech doporučujeme použít funkci náhodných otázek z dostupného rozsahu a použít možnost náhodného pořadí otázek. To je zvláště užitečné pro testy znalostí, protože vám to umožňuje výrazně snížit pravděpodobnost podvodu. Při použití této možnosti se průzkum bude zobrazen v jiném pořadí pokaždé při vyplňování otázky, nebo otázky budou náhodně vybraném z většího rozsahu.

Jak nastavit náhodné zobrazení otázek/stránek z většího rozsahu?

Pokud máte připravený vědomostní test, který má např. 50 otázek, můžete každému respondentovi zobrazit náhodně pouze 20 unikátních otázek. Za tímto účelem vytvořte dotazník s 50 otázkami a na každou stránku umístěte jednu. V závislosti na potřebě unikátnosti testu můžete na jednu stránku umístit i více otázek. K testu můžete také přidat vstupní stránku a závěrečnou stránku, které se nebudou do náhodného zobrazování počítat.

1.) Jakmile budete mít vytvořen obsah testu, přejděte do hlavního menu Nastavení a v něm do části „Akce během vyplnění“ a zde aktivujte první možnost „Spustit náhodnost“.

2.) V nově otevřeném menu vyberte, jakým způsobem mají být náhodně vybrané otázky v testu zobrazeny, možnosti jsou:

  • „Zobrazit v náhodném pořadí stránky v rozsahu ze stránky č. XY do stránky č. XY“ – touto možností stanovujete přesný rozsah stránek (a jejich otázek), které se budou náhodně zobrazovat každému respondentovi.
  • „Zobrazit v náhodném pořadí pouze XY stránek v rozsahu ze stránky č. XY do stránky č. XY“ – výběrem této možnosti stanovujete počet stránek ze všech dostupných stránek v testu, které budou náhodně vybírány a následně stanovujete jejich rozsah (analogicky s první možností).

3.) Po provedení potřebných změn vše uložte kliknutím na tlačítko „Uložit“ ve spodu stránky.

Kombinace s možností náhodné pořadí zobrazení otázek na stránce

V závislosti na potřebě, je zde možnost kombinace výše uvedených možností s náhodným pořadím zobrazených otázek na stránce. Tato funkce dává smysl především v případech, kdy je v našem zájmu zobrazit v testu na jedné stránce více než jednu otázku.

1.) Pro aktivaci této možnosti přejděte do hlavního menu Tvorba a v něm po jeho pravé části klikněte na tlačítko „Náhodné pořadí“.

2.) V nově otevřeném menu aktivujte možnost „Náhodné pořadí otázek na stránce“.

Na co pamatovat?

  • V závislosti na nastavení vašeho testu, respondenti uvidí různé typy otázek, počet celkových vyplnění u každé jednotlivé otázky se v agregovaných výsledcích testu může lišit.
  • Protože se náhodně zobrazují stránky dotazníku a ne jednotlivé otázky, je nutné dotazník vytvořit tak, aby byla vždy otázka na své stránce.
  • Na náhodně zobrazované stránky nemůžeme použít filtrující otázky. Aby takové přesměrování fungovalo, musí se stránky zobrazovat popořadě.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď